Actif Am Oes!

Gwynedd Council

Actif Am Oes

 • Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!
 • Perffaith i helpu rhai hŷn, y rhai sy’n edrych i gychwyn ymarfer corff, y rhai sy’n gwella o anafiadau neu sydd am roi cynnig ar ddosbarthiadau ffitrwydd am y tro cyntaf.
 • Sicrhewch eich bod yn archebu unrhyw sesiynau cyn i chi fynychu’r ganolfan.
 • Isod mae disgrifiadau ac amserlen ar gyfer y dosbarthiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Amserlen*

 • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon – Dydd Gwener – 10:00 – 12:00
 • Byw’n Iach Bangor – Dydd Mercher – 14:15 – 16:15
 • Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn – Dydd Iau – 14:00 – 16:00
 • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli – Dydd Llun – 13:00 – 15:00
 • Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau – Dydd Mawrth – 10:00 – 12:00
 • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog – Dydd Llun – 09:00 – 11:00
 • Byw’n Iach Pavilion, Barmouth – Dydd Llun – 10:00 – 12:00
 • Byw’n Iach Penllyn, Bala – Dydd Mawrth – 14:00 – 16:00
 • Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda – Dydd Mawrth – 10:00 – 12:00 / Dydd Mercher 10:15 – 12:15
 • Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes – Dydd Mawrth – 09:00 – 11:00

Mae’r sesiynau nofio am ddim 60+ hefyd yn rhan o’r cynllun: Mwy o wybodaeth am Nofio am Ddim.

Pa weithgareddau sydd yn rhan o raglen Actif Am Oes?

Y Dosbarthiadau

Symudiad Tai Chi Ar Gyfer Lles

Cyfres o symudiadau a theimla yn dilyn traddodiad Tai Chi a Chi Kung heb y cymhlethdod o’r ffurf draddodiadol ond yn canolbwyntio ar iechyd a lles corfforol ac emosiynol. Mae’r symudiadau yn gallu cael eu gwneud wrth eistedd neu yn sefyll ac yn syml ac yn hawdd i’w dysgu. Mae’n yn hyblyg i’w dysgu i wahanol anghenion.

Pilates

Mae pilates yn ffurf o ymarfer corff sydd yn canolbwyntio ar gryfder y corf gyda pwyslais ar gryfder craidd. Mae hyn yn helpu i ddatblygu ffitrwydd a lles cyffredinol. Yn debyg i Ioga, mae pilates yn canolbwyntio ar ymtum, cydbwysedd a hyblygrwydd.

Cyflyru Cryfder Ysgafn

Mewn dosbarth Cyflyru Cryfder yn cynnwys amrywiaeth o symudiadau ac ymarferion i gynyddu curiad y galon. Mae’n cynnwys symudiadau sydd yn cynyddu cylchrediad gwaed yn y corff sydd yn cynyddu curiad y galon.

Nofio am Ddim 60+

Mae Sesiynau Nofio Am Ddim ar gyfer y rhai dros 60 oed ar gael ym mhob Pwll Nofio Byw’n Iach. Mae nofio yn ymarfer corff gwych a chyflawn. Yn wahanol i chwaraeon eraill, mae nofio yn cynnwys pob grŵp cyhyrau a pob rhan o’r system ynni! Mwy o wybodaeth am Nofio am Ddim.

Dosbarthiadau Ffitrwydd Dwysedd Isel Ar-lein

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y Dosbarthiadau Ar-lein

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn:

Archebwch Ar-lein
Archebwch drost y Ffon

*mae’n bwysig  i chi gael cyngor meddyg teulu cyn dechrau ymarfer os oes gennych i chi gyflwr iechyd penodol, anaf neu heb ymarfer er amser hir.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt