Chwaraeon Raced

Gwynedd Council

Chwaraeon Raced

Mae chwaraeon raced yn ffordd hwylus a hawdd i gymryd rhan yn chwaraeon. Rydym yn cynnig cyfleusterau sboncen, badminton, tenis a thenis bwrdd yn canolfannau Byw’n Iach.

Os rydych chi’n gystadleuol ac yn edrych i wella neu os ydych chi’n chwilio am ffordd wych o gadw’n heini, mae chwaraeon raced yn cynnig ffordd berffaith o aros yn iach.

Mae chwaraeon raced yn wych ar gyfer:

  • Hybu iechyd cardiofasgwlaidd
  • Gwella cydsymud
  • Datblygu ystwythder
  • Gwella iechyd cymdeithasol
  • Helpu gydag iechyd meddwl
  • Gwella hyblygrwydd

Canolfan Tenis, Arfon

Mae amrywiaeth o weithgareddau tenis ar gael yn y ganolfan.

Fe’ch cynghorir i logi y cyrtiau 3 diwrnod ymlaen llaw drwy gysylltu â’r ganolfan.

Mae 3 cwrt dan do a 4 cwrt awyr agored ar gael. Gall racedi a pheli gael eu llogi am ddim, yn ogystal mae racedi a grips ar gael i’w prynu. Mae gwasanaeth atgyweirio racedi ar gael hefyd – cysylltwch gyda’r ganolfan tenis am fwy o wybodaeth.

Gallwch archebu sesiwn Chwaraeon Raced trwy gysylltu â’r ganolfan, a byddwn yn falch o’ch gweld.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt