Chwaraeon Raced

Gwynedd Council

Chwaraeon Raced

Mae chwaraeon raced yn ffordd hwylus a hawdd i gymryd rhan yn chwaraeon. Rydym yn cynnig cyfleusterau sboncen, badminton, tenis a thenis bwrdd yn canolfannau Byw’n Iach.

Os rydych chi’n gystadleuol ac yn edrych i wella neu os ydych chi’n chwilio am ffordd wych o gadw’n heini, mae chwaraeon raced yn cynnig ffordd berffaith o aros yn iach.

Rydym yn cynnig …

Tenis

Mae’r Ganolfan yn cynnig 3 cyrtiau tenis mewnol (flexiplex) ac 4 allanol (macadam). Mae’n bosibl llogi’r cyrtiau fel aelod neu di-aelod. Mae yna wersi tenis ar gael i blant ac oedolion gyda hyfforddwr tenis. Mae’n hefyd yn bosibl llogi cyrtiau am hyfforddiant preifat gyda hyfforddwr.

Rydym hefyd hefo gwersi Tenis yn Byw’n Iach Arfon Caernarfon

Dyma amserlen Tenis Cymdeithasol: Cliciwch yma

Sboncen

Mae’r ganolfan gyda 2 cwrt sboncen cefn gwydr. Mae’n bosibl llogi’r cyrtiau fel aelod neu di aelod.

Rydym hefyd hefo clwb sboncen yn Byw’n Iach Arfon Caernarfon

Badminton

Mae’r ganolfan gyda 4 cwrt badminton ar gael yn y neuadd fawr.  Mae’n bosibl llogi’r cyrtiau fel aelod neu di-aelod.

Mae buddion chwaraeon raced rheolaidd yn cynnwys:

 • Hybu iechyd cardiofasgwlaidd
 • Gwella cydsymud
 • Datblygu ystwythder
 • Gwella iechyd cymdeithasol
 • Helpu gydag iechyd meddwl
 • Gwella hyblygrwydd

Canolfannau:

Mae cyrtiau chwaraeon raced ar gael yn y ganolfannau canlynol*:

 • Canolfan Tenis, Arfon
 • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
 • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
 • Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau
 • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala
 • Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn
 • Plas Silyn, Penygroes (Badminton yn unig)
 • Plas Ffrancon, Plas Ffrancon (Badminton yn unig)

Archebu:

*Fe’ch cynghorir i logi y cyrtiau 3 diwrnod ymlaen llaw drwy gysylltu â’r ganolfan neu archebu ar y we.

Dyma’r wybodaeth gyswllt i’n canolfannau: Gwybodaeth Cyswllt

Dyma linc i chi archebu ar-lein: Archebu Ar-lein

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt