Chwaraeon Raced

Gwynedd Council

Chwaraeon Raced

Mae chwaraeon raced yn ffordd hwylus a hawdd i gymryd rhan yn chwaraeon. Rydym yn cynnig cyfleusterau sboncen, badminton, tenis a thenis bwrdd yn canolfannau Byw’n Iach.

Os rydych chi’n gystadleuol ac yn edrych i wella neu os ydych chi’n chwilio am ffordd wych o gadw’n heini, mae chwaraeon raced yn cynnig ffordd berffaith o aros yn iach.

Mae chwaraeon raced yn wych ar gyfer:

 • Hybu iechyd cardiofasgwlaidd
 • Gwella cydsymud
 • Datblygu ystwythder
 • Gwella iechyd cymdeithasol
 • Helpu gydag iechyd meddwl
 • Gwella hyblygrwydd

Mae cyrtiau chwaraeon raced ar gael yn y ganolfannau canlynol*:

 • Canolfan Tenis, Arfon
 • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
 • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
 • Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau
 • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala
 • Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

 

*Fe’ch cynghorir i logi y cyrtiau 3 diwrnod ymlaen llaw drwy gysylltu â’r ganolfan neu archebu ar y we.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt