Cynllun Beiciau Trydan Byw’n Iach

Gwynedd Council

Cynllun Beiciau Trydan Byw’n Iach

Mae’r cynllun newydd yma yn cyflwyno pobl i ddefnyddio beic trydan am y tro cyntaf, cyfle i bobl logi beics yn unigol neu ar safleoedd Byw’n Iach mewn sesiynau dan arweiniad a mynd ar deithiau o amgylch yr ardaloedd cyfagos.

Mae defnydd or beics trydan ar gael i bawb sydd ar gynllun Debyd Uniongyrchol Byw’n Iach.

Rydym â fflyd o chwech beic symudol ar gael i’w llogi gyda hyfforddwr cymwys yn arwain. Perffaith i grwpiau bach, fel gweithgaredd tim, neu os ydych yn bell o’r safle llogi agosaf. Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ag am ddyfynbris, e-bostiwch cyswllt@bywniach.cymru

Lleoliadau

Bydd y beics trydan ar gael yn y ganolfannau canlynol o 01/03/23

  • Byw’n Iach Bangor
  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon (safle tenis)
  • Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala
Archebu
  • Byw’n Iach Bangor – 01248 370600
  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon (safle tenis) – 01286 676945
  • Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes – 01286 882047
  • Byw’n Iach Penllyn, Y Bala – 01678 521222

Neu archebwch ar-lein: Cliciwch Yma

Prisiau llogi

Prisiau

Prisiau hanner diwrnod

Defnyddiwr Aelod Di Aelod
Oedolyn £11.10 £13.60
Consesiwn (16-24/ 60+/ anabl) £9.40 £11.30

Pris sesiynau dan arweiniad

Defnyddiwr Aelod Di Aelod
Oedolyn £7.50 £9.40
Consesiwn (16-24/ 60+/ anabl) £5.10 £6.60
Cytundeb Llogi Beics – Telerau ac Amodau

Mae rhaid i gwsmeriaid arwyddo’r cytundeb yma cyn llogi:

Cliciwch yma ar gyfer Cytundeb Llogi Beics

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt