Cynllun Beics Trydan Byw’n Iach

Gwynedd Council

Dyma gynllun  cyffrous a newydd i Byw’n Iach ar y cyd â Chwaraeon Am Oes a fydd yn cychwyn yn fuan!

Mae’r cynllun newydd yma yn cyflwyno pobl i ddefnyddio beic trydan am y tro cyntaf, cyfle i bobl logi beics yn unigol neu ar safleoedd Byw’n Iach mewn sesiynau dan arweiniad a mynd ar deithiau o amgylch yr ardaloedd cyfagos.

O achos niferoedd y beics, bydd y beics yn symud o un canolfan i’r llall am gyfnodau penodol

Beth sydd ar gael?

Beic Hybrid Tyrdan Specialized Turbo Vado SL 4.0 2021?

Beic Hybrid Tyrdan Specialized Turbo Vado SL 4.0 2021 Electric Hybrid Bike

Beth sydd ar gael?
 • 1 bach
 • 2 canolig
 • 2 fawr
 • 1 mawr iawn
Mwy o wybodaeth:
 • Gwneud hyd at 80 milltir
 • Beic hybrid – nid yw’n addas ar lwybrau beic mynydd
 • Teiars gyda tiwbiau mewnol self-sealing i gyd.
 • Ddim angen patch kit na tiwbiau mewnol spar, dim ond angen pwmp yn unig.
 • Offer ychwanegol – stands, cable lock i bob beic, offer arweinydd (dry backpack, multitool)

Scott Sub Tour E-ride 20

Scott Sub Tour E-ride 20

Beth sydd ar gael?
 • 2 fach iawn
 • 2 fach
Mwy o wybodaeth:
 • Gwneud hyd at 55-70 milltir
 • Beic hybrid – nid yw’n addas ar lwybrau beic mynydd
 • Teiars gyda tiwbiau mewnol self-sealing i gyd.
 • Ddim angen patch kit na tiwbiau mewnol spar, dim ond angen pwmp yn unig.
 • Offer ychwanegol – stands, cable lock i bob beic, offer arweinydd (dry backpack, multitool)

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt