Actif Am Oes!

Gwynedd Council

Dosbarthiadau Ffitrwydd Dwysedd Isel Actif Am Oes!

Mae gennym ystod newydd wych o ddosbarthiadau ffitrwydd Ddwysedd Isel a fydd yn fuddiol iawn ar gyfer pob oedran!

Dyluniwyd y dosbarthiadau hyn i helpu rhai hŷn, y rhai sy’n edrych i ddechrau ymarfer corff, y rhai sy’n gwella o anafiadau neu sydd am roi cynnig ar ddosbarthiadau ffitrwydd am y tro cyntaf.

Mae yna ystod o ddosbarthiadau ar gael ar draws y canolfannau yng Ngwynedd, a hyd yn oed ddetholiad gwych ar-lein y gallwch chi ei wneud o gartref.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu unrhyw sesiynau cyn i chi fynychu’r ganolfan. Isod mae disgrifiadau ac amserlen ar gyfer y dosbarthiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Y Dosbarthiadau

Symudiad Tai Chi Ar Gyfer Lles

Cyfres o symudiadau a theimla yn dilyn traddodiad Tai Chi a Chi Kung heb y cymhlethdod o’r ffurf draddodiadol ond yn canolbwyntio ar iechyd a lles corfforol ac emosiynol. Mae’r symudiadau yn gallu cael eu gwneud wrth eistedd neu yn sefyll ac yn syml ac yn hawdd i’w dysgu. Mae’n yn hyblyg i’w dysgu i wahanol anghenion.

Pilates

Mae pilates yn ffurf o ymarfer corff sydd yn canolbwyntio ar gryfder y corf gyda pwyslais ar gryfder craidd. Mae hyn yn helpu i ddatblygu ffitrwydd a lles cyffredinol. Yn debyg i Ioga, mae pilates yn canolbwyntio ar ymtum, cydbwysedd a hyblygrwydd.

Cyflyru Cryfder Ysgafn

Mewn dosbarth Cyflyru Cryfder yn cynnwys amrywiaeth o symudiadau ac ymarferion i gynyddu curiad y galon. Mae’n cynnwys symudiadau sydd yn cynyddu cylchrediad gwaed yn y corff sydd yn cynyddu curiad y galon.

Ymarfer yn Ddiogel

Yn nol ymchwil newydd gan ‘Swim England’ mae niferoedd yr achosion o ‘coronavirus’ mewn canolfannau hamdden a champfeydd yn isel iawn. Mae pyllau nofio, canolfannau hamdden a champfeydd Byw’n Iach yn dilyn canllawiau llym er mwyn aros ar agor, gan sicrhau ymbellhau cymdeithasol ymhlith staff a chwsmeriaid, awyru priodol drwy brotocolau glendid a chynhwysfawr.

Amserlen*

Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

DYDD MERCHER: Cryfder a Chydbwysedd – 9:30 – 10:15
DYDD GWENER: Cyflyru Cylchol Ysgafn – 12:00 – 12:45

Byw’n Iach Bangor

DYDD LLUN: Cyflyru Cryfder Ysgafn – 14:00 – 14:45

Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

DYDD IAU: Pilates – 19:00 – 19:45

Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

DYDD LLUN: Cyflyru Cylchol Ysgafn – 10:15 – 10:45
DYDD MAWRTH: Pilates – 11:15 – 12:00

Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau

DYDD MERCHER: Pilates – 11:00 – 11:45

Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog

DYDD MERCHER: Chyflyru Cylchol Ysgafn – 10:00 – 10:45
DYDD IAU: Symudiad Tai Chi Ar Gyfer Lles – 11:00 – 11:45

Byw’n Iach Pafiliwn, Bermo

DYDD IAU: Pilates – 10:30 – 11:15

Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda

DYDD MAWRTH: Cyflyru Cryfder Ysgafn – 13:00 – 13:45

Byw’n Iach Plas Silyn, Penygroes

DYDD MAWRTH: Chyflyru Cylchol Ysgafn – 11:30 – 12:15

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn:

Archebwch Ar-lein
Archebwch drost y Ffon

Dosbarthiadau Ffitrwydd Dwysedd Isel Ar-lein

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y Dosbarthiadau Ar-lein

DYDD LLUN: (10:30) TMW (symudiadau tai chi er mwyn lles /tai chi movement for well being) – dwysedd isel / low intensity
DYDD MAWRTH: (11:30) – SYMUDIADAU AR GYFER LLES / MOVEMENT FOR WELLBEING – dwysedd isel / low intensity
DYDD MERCHER: (10:30) – YMARFER CYLCHOL YSGAFN – dwysedd isel/canolig – low/medium intensity
DYDD IAU: (10:30) – PILATES – dwysedd isel / low intensity (balans a ymestyn)
DYDD GWENER: (10:30) – YMARFER CYLCHOL YSGAFN – dwysedd isel/canolig – low/medium intensity

*mae’n bwysig  i chi gael cyngor meddyg teulu cyn dechrau ymarfer os oes gennych i chi gyflwr iechyd penodol, anaf neu heb ymarfer er amser hir.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt