Gwersi Gymnasteg

Gwynedd Council

Gwersi Gymnasteg

Mae Byw’n Iach yn cynnig amrywiaeth o lefelau gwersi gymnasteg mewn 7 o’n canolfannau, o ddosbarthiadau cychwynwyr: efydd, dosbarth canolradd: arian, dosbarth uwch: aur, hyd at ddosbarth elit, platinwm.

Dilynai gwersi Gymnasteg Byw’n Iach lwybr ‘A-Z’ Gymnasteg Cymru sydd yn datblygu sgiliau hanfodol gymnasteg yn y meysydd canlynol :

  • Sgiliau Llawr
  • Adlamu a Llofneidio
  • Mainc a Thrawst
  • Cyflyru
  • Hyblygrwydd
  • Coreograffi
  • Offer Llaw

Mae rhaid i bob plentyn fod mewn addysg llawn amser er mwyn mynychu gwersi; h.y yn 4 oed ac yn troi yn 5 oed yn y flwyddyn addysgol (Medi 01 – Awst 31). Awgrymir bod plant hyd at 14 oed yn mynychu, yna awgrymir eu bod yn dilyn gyda hyfforddiant gyda chymhwyster arweinyddion chwaraeon.

Fe fydd taliadau am y gwersi yn cael eu derbyn, un ai trwy daliad bloc, neu drwy daliad DU misol. Unwaith y bydd gymnastwyr wedi cwblhau bathodyn Platinwm, byddent wedi cyrraedd diwedd eu taith yng ngwersi Gymnasteg Byw’n Iach a byddant yn gallu parhau drwy ddatblygu mewn clybiau lleol.

Dyma amserlenni gymnasteg canolfannau Byw’n Iach:

Byw'n Iach Plas Silyn, Penygroes  
Dydd LlunEfydd 1
15.45 - 16.30
Efydd 216:30 - 17.15
Arian17.15 - 18.00
Aur18.00 - 18.45
Platinwm18:00 - 18:45
Byw'n Iach Arfon, Caernarfon  
Dydd MawrthEfydd 116:00 - 16:45
Efydd 216:45 - 17:30
Arian17:30 - 18:15
Aur18:15 - 19:15
Platinwm18:15 - 19:15
Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli  
Dydd MawrthEfydd16:00 - 16:45
Byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog  
Dydd MercherEfydd 115.45 - 16.30
Efydd 216:30 - 17:15
Arian17:15 - 18:00
Aur18:00 - 19:00
Platinwm18:00 - 19:00
Byw'n Iach Glan Wnion, Dolgellau  
Dydd MercherEfydd 116:00 - 16:45
Efydd 216:45 - 17:30
Byw'n Iach Bro Dysynni, Tywyn  
Dydd IauEfydd 115:45 - 16:30
Efydd 216:30 - 17:15
Efydd 317:15 - 18:00
Byw'n Iach Penllyn, Bala  
Dydd IauEfydd 115:45 - 16:30
Efydd 216:30 - 17:15
Efydd 317:15 - 18:00
Byw'n Iach Plas Ffrancon, Bethesda  
Dydd GwenerEfydd 116:00 - 16:45
Efydd 216:45 - 17:30
Arian16:45 - 17:30
Aur17:30 - 18:30
Platinwm17:30 - 18:30
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt