Gwersi Nofio Oedolion

Gwynedd Council

Gwersi Nofio Oedolion

Mae Byw’n Iach yn falch o gyhoeddi gwersi nofio i oedolion!

Dyma becyn gwybodaeth am fframwaith y gwersi nofio: Pecyn Gwybodaeth

O’r holl sgiliau bywyd sy’n werth eu dysgu, mae nofio yn un o honnynt. Nid yn unig y gallai achub eich bywyd, ond mae’n wych i helpu eich lles corfforol a meddyliol. Byddwch chi’n synnu pa mor hawdd â hwyl yw nofio ar ôl i chi ddechrau!

Bydd angen i chi archebu lle o flaen llaw drwy ffonio’r ganolfan neu archebu ar-lein drwy Clicio Yma

5 Rheswm dros ddysgu nofio
  1. Helpu i ddatblygu hyder, gallu a sgiliau yn y dŵr
  2. Gwella ansawdd eich bywyd trwy wneud ymarfer corff
  3. Mwynhau bod yn y dŵr ac o amgylch y dŵr gyda theulu a ffrindiau.
  4. Mae nofio’n llawer o hwyl, ac mae yna nifer o gyfleoedd i ddatblygu a gwella
  5. Yn y dyfodol gallwch symud ymlaen i wersi nofio lefel 1 a 2, neu roi cynnig ar weithgareddau dwr eraill.

 

Mae Nofio Oedolion yn cael eu cynnig yn y canolfannau isod:

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt