Maes 5-bob-ochr

Gwynedd Council

Maes 5-bob-ochr

Mae Byw’n Iach yn cynnig nifer o feysydd 5-bob-ochr ledled Gwynedd.

Mae’r rhan fwyaf yn defnyddio arwynebau 3G modern, gan sicrhau profiad pêl-droed mwy realistig a phleserus.

Mae pêl-droed 5-bob-ochr yn ffordd wych o gadw’n heini, aros yn gymdeithasol a chael hwyl.

Gellir defnyddio’r caeau hyn hyd yn oed ar gyfer Pêl-droed Cerdded neu Bêl-droed Deillion.

Gellir llogi’r meysydd hyn bob awr a’u defnyddio ar gyfer cystadlaethau neu ddigwyddiadau.

Cysylltwch a’ch ganolfan leol i archebu lle!

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt