Maes Bob Tywydd

Gwynedd Council

Maes Bob Tywydd

Mae gan lawer o ganolfannau Byw’n Iach gaeau pob tywydd maint llawn.

Gellir defnyddio’r rhain ar gyfer hyfforddiant awyr agored, pêl-droed, hoci a gweithgareddau eraill.

Mae rhain efo arwynebau 3G i sicrhau amrywiaeth o ddefnyddiau.

Gallwch logi 1/4, 1/2 neu gaeau llawn ar gyfradd yr awr.

Gellir llogi’r rhain ar gyfer cystadlaethau neu ddigwyddiadau hefyd.

Nodyn: Ni fedrwch defnyddio stydia, llafnau, na bigau ar y caeau.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt