NERS ADREF! Ymarferion y Gwddf a’r Ysgwyddau

Gwynedd Council

NERS ADREF!

Ymarferion y gallwch chi ei wneud gartref efo James. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai ar y rhaglen NERS neu sy’n hŷn ac eisiau parhau i symud. I ymestun ac symyd y Gwddf a’r Ysgwyddau. Peidiwch â gwthio rhy galed a sicrhau eich bod yn gyffyrddus! Mwynhewch!

Gweithgaredd: Ymarferion y Gwddf a’r Ysgwyddau
Dwyster: Isel
Gweithgareddau:
Head twist
Head tilts
Head circle
Shoulder shrugs
Shoulder rolls
Spinal twists

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt