Neuadd Chwaraeon

Gwynedd Council

Neuadd Chwaraeon

Mae gan ein canolfannau neuaddau chwaraeon maint llawn ar gael i’w llogi.

Gellir addasu’r neuadd ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Gellir defnyddio’r neuadd ar gyfer:

 • Pêl-droed Dan Do
 • Badminton
 • Pêl-fasged
 • Gymnasteg
 • Pêl-rwyd
 • Tenis
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Aerobeg
 • Sesiynau Hyfforddi
 • Clybiau
 • Partïon
 • A mwy

Gellir llogi’r neuaddau bob awr ac maent ar gael mewn 1/4, 1/2 3/4 a maint llawn.

Nodyb: nid oes gan ganolfan Bro Ffestiniog neuadd chwaraeon.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt