Nofio am Ddim 60+

Gwynedd Council

Nofio am Ddim 60+

Mae Sesiynau Nofio Am Ddim ar gyfer y rhai dros 60 oed ar gael ym mhob Pwll Nofio Byw’n Iach.

Mae Nofio am Ddim yn rhan o’r rhaglen Actif am Oes. Fwy o wybodaeth am Actif am Oes.

Mae buddion nofio rheolaidd yn cynnwys:

  • Gwella’ch ffitrwydd – Mae nofio yn gweithio’ch corff cyfan wrth wella cyflyru cardiofasgwlaidd, cryfder cyhyrau, dygnwch, osgo a hyblygrwydd i gyd ar yr un pryd. Gall nofio helpu i leihau pwysedd gwaed uchel hefyd. Yn wahanol i chwaraeon eraill, mae nofio yn cynnwys pob grŵp cyhyrau a pob rhan o’r system ynni!
  • Ymarfer Dwysedd Isel – Mae nofio yn weithgaredd risg isel gan fod llai o straen ar eich esgyrn, cymalau neu feinweoedd cysylltiol. Os ydych chi’n chwilio am fath diogel o ymarfer corff, mae nofio yn ddelfrydol oherwydd gallwch chi ymarfer gyda risg isel o anaf.
  • Help i golli pwysau – Os ydych chi’n edrych i golli pwysau, nofio yw’r ymarfer delfrydol. Gall nofiwr losgi cymaint o galorïau mewn awr â rhedwr sy’n rhedeg 6 milltir yn yr un amser.
  • Lleihau straen – Gall nofio eich ymlacio’n llwyr oherwydd y mae’n galluogi mwy o ocsigen i lifo i’ch cyhyrau ac yn cynorthwyo i reoli eich anadl. Mae hefyd yn ffordd wych o ryddhau straen.

Prisiau:

Mae angen Tocyn Aelodaeth Blynyddol Byw’n Iach fynychu sesiynau Nofio Am Ddim 60+.

Pris Tocyn: £11.50

I brynu tocyn blynyddol: Cysylltwch Yma

£3 y sesiwn os ddim yn aelod

Mae nofio am ddim ar gael yn y canolfannau canlynol:

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt