Nofio am Ddim

Gwynedd Council

Nofio am Ddim

Lansiwyd Nofio Am Ddim am y tro cyntaf yng Nghymru yn 2003. Hon oedd y rhaglen nofio am ddim genedlaethol gyntaf yng Nghymru. Y nod? Cael mwy o bobl ifanc (16 oed ac iau) a phobl dros 60 oed i ddysgu nofio a nofio’n fwy rheolaidd.

Mae’n fenter sy’n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru, ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a’i chyflwyno gan y 22 o Awdurdodau Lleol.

Rydym yn cynnig …

Nofio Am Ddim i rai o dan 16oed

Mae pob un o’r saith pwll nofio yn cynnig sesiynau nofio am ddim i blant dan 16 yn ystod penwythnosau, heblaw am sesiwn Bro Ffestiniog sydd ar Nos Fawrth. Mae hefyd sesiynau ychwanegol am ddim ar gael yn ystod gwyliau’r haf.

Mwy o sesiynau yn cael eu cynnig yn gwyliau haf edrychwch allan am fwy o wybodaeth.

Sylwer: Efallai y bydd angen dangos tystiolaeth o’ch oed a’ch bod yn byw yng Nghymru.

Bydd angen Tocyn Aelodaeth Blynyddol Byw’n Iach i fynychu sesiynau nofio am ddim. Cysylltwch a’r ganolfan leol er mwyn trefnu hyn.

Gweler amserlen nofio ein canolfannau isod.

Nofio am ddim 60+

Gall cwsmeriaid dros 60 oed, sy’n byw yng Nghymru, nofio yn unrhyw un o’n pyllau nofio am ddim yn ystod sesiynau nofio penodol.

*Rhaid i chi gael yr aelodaeth flynyddol i gael mynediad i’r sesiynau am ddim 60+

Gweler amserlen nofio ein canolfannau isod.

Nofio am Ddim trwy’r Cerdyn Max

Mae Byw’n Iach yn cymryd rhan mewn cynllun cenedlaethol MAX Card. Rhagor o wybodaeth ar y wefan yma: Gwefan Cerdyn Max

 

Byddwn yn darparu mynediad am ddim i sesiynau nofio teulu yn ein pyllau i deuluoedd sydd a Cherdyn Max. Bydd angen i un oedolyn yn y teulu fod yn aelod o Byw’n Iach er mwyn i’r teulu cael nofio am ddim. Pan fydd y cwsmeriaid yn ffonio i archebu lle, rhaid gwneud y canlynol.

Nofio am Ddim ar gyfer Gofalwyr Ifanc

Mae Byw’n Iach yn cynnig nofio am ddim i bawb sydd gyda cherdyn adnabod Gofalwyr Ifanc.

Byddwn yn darparu mynediad am ddim i sesiynau nofio cyhoeddus i’r Gofalwr + 1 ffrind neu aelod teulu.

Nofio am Ddim ar gyfer Cyn-filwyr

Byddwn yn darparu mynediad am ddim i sesiynau nofio yn ein pyllau i unrhyw un sydd hefo cerdyn DDS a Defence Privilege Card.

Nid oes angen iddynt fod yn aelod i dderbyn nofio am ddim, ond mae yn ofynnol i ddangos y cerdyn isod.

Mae buddion nofio rheolaidd yn cynnwys:

  • Gwella’ch ffitrwydd – Mae nofio yn gweithio’ch corff cyfan wrth wella cyflyru cardiofasgwlaidd, cryfder cyhyrau, dygnwch, osgo a hyblygrwydd i gyd ar yr un pryd. Gall nofio helpu i leihau pwysedd gwaed uchel hefyd. Yn wahanol i chwaraeon eraill, mae nofio yn cynnwys pob grŵp cyhyrau a pob rhan o’r system ynni!
  • Ymarfer Dwysedd Isel – Mae nofio yn weithgaredd risg isel gan fod llai o straen ar eich esgyrn, cymalau neu feinweoedd cysylltiol. Os ydych chi’n chwilio am fath diogel o ymarfer corff, mae nofio yn ddelfrydol oherwydd gallwch chi ymarfer gyda risg isel o anaf.
  • Help i golli pwysau – Os ydych chi’n edrych i golli pwysau, nofio yw’r ymarfer delfrydol. Gall nofiwr losgi cymaint o galorïau mewn awr â rhedwr sy’n rhedeg 6 milltir yn yr un amser.
  • Lleihau straen – Gall nofio eich ymlacio’n llwyr oherwydd y mae’n galluogi mwy o ocsigen i lifo i’ch cyhyrau ac yn cynorthwyo i reoli eich anadl. Mae hefyd yn ffordd wych o ryddhau straen.

Prisiau:

Mae angen Tocyn Aelodaeth Blynyddol Byw’n Iach fynychu sesiynau Nofio Am Ddim 60+.

I weld prisiau aelodaeth Byw’n Iach cliciwch yma: Prisiau

I brynu tocyn blynyddol: Cysylltwch Yma

Mae nofio am ddim ar gael yn y canolfannau canlynol:

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt