Nofio am Ddim 60+

Gwynedd Council

Nofio am Ddim 60+

Mae Sesiynau Nofio Am Ddim ar gyfer y rhai dros 60 oed ar gael ym mhob Pwll Nofio Byw’n Iach. Mae nofio yn ymarfer corff gwych a chyflawn. Yn wahanol i chwaraeon eraill, mae nofio yn cynnwys pob grŵp cyhyrau a pob rhan o’r system ynni!

Mae buddion nofio rheolaidd yn cynnwys:

Gwella’ch ffitrwydd – Mae nofio yn gweithio’ch corff cyfan wrth wella cyflyru cardiofasgwlaidd, cryfder cyhyrau, dygnwch, osgo a hyblygrwydd i gyd ar yr un pryd. Gall nofio helpu i leihau pwysedd gwaed uchel hefyd.

Ymarfer Dwysedd Isel – Mae nofio yn weithgaredd risg isel gan fod llai o straen ar eich esgyrn, cymalau neu feinweoedd cysylltiol. Os ydych chi’n chwilio am fath diogel o ymarfer corff, mae nofio yn ddelfrydol oherwydd gallwch chi ymarfer gyda risg isel o anaf.

Help i golli pwysau – Os ydych chi’n edrych i golli pwysau, nofio yw’r ymarfer delfrydol. Gall nofiwr losgi cymaint o galorïau mewn awr â rhedwr sy’n rhedeg 6 milltir yn yr un amser.

Lleihau straen – Gall nofio eich ymlacio’n llwyr oherwydd y mae’n galluogi mwy o ocsigen i lifo i’ch cyhyrau ac yn cynorthwyo i reoli eich anadl. Mae hefyd yn ffordd wych o ryddhau straen.

Mae nofio am ddim ar gael yn y canolfannau canlynol:

  • Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
  • Byw’n Iach Bangor
  • Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn
  • Byw’n Iach Bro Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog
  • Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
  • Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog
  • Byw’n Iach Penllyn, Bala

Mae Nofio am Ddim yn rhan o’r rhaglen Actif am Oes. Fwy o wybodaeth am Actif am Oes.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt