Rhaglen Hyfforddiant Personol

Gwynedd Council

Rhaglen Hyfforddiant Personol

Mae Byw’n Iach yn falch o gyhoeddi ein rhaglen hyfforddiant personol newydd i chi. Mae gennym amrywiaeth o becynnau gwahanol i gynnig i chi, o becynnau llawn 6 sesiwn 1:1 hyd at fesuriadau cyfansoddiad y corff i gyngor maeth. Mae’r dewisiadau yn eang iawn i chi.

Pa fath o hyfforddiant personnol sydd ar gael?

Gwybodaeth lawn yma: Pecyn Hyfforddiant Personnol

  • Gyda’r wybodaeth hon, gallwn weithio gyda chi i werthuso newidiadau cadarnhaol i’ch trefn feunyddiol neu ddim ond gwirio i mewn yr hyn rydych chi’n ei wneud yn dda.
  • Mae lleoedd cyfyngedig ar gyfer y gwasanaeth yma sicrhewch eich bod yn cofrestru cyn gynted â phosib. Bydd prisiau arbennig i aelodau Byw’n Iach drwy dalu’r pris blynyddol neu drwy ddilyn y cynllun Debyd Uniongyrchol.
Enw HyfforddwrEbostRhif FfônCanolfan
Ceryl Tindall Jonesceryljones@bywniach.cymru01286 676945 Byw'n Iach Arfon, Caernarfon
Rhun HughesRhunHughes@bywniach.cymru 01286 676945 Byw'n Iach Arfon, Caernarfon
Ffion Mair Roberts Ffionmairroberts@bywniach.cymru01248601515Byw’n Iach Plas Ffrancon, Bethesda
Jordan Leahyjamesjordanleahy@bywniach.cymru01766 512711Byw'n Iach Glaslyn, Porthmadog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt