Rhaglen Hyfforddiant Personol

Gwynedd Council

Rhaglen Hyfforddiant Personol

Mae Byw’n Iach yn falch o gyhoeddi ein rhaglen hyfforddiant personol newydd i chi. Mae gennym amrywiaeth o becynnau gwahanol i gynnig i chi, o becynnau llawn 6 sesiwn 1:1 hyd at fesuriadau cyfansoddiad y corff i gyngor maeth. Mae’r dewisiadau yn eang iawn i chi.

  • Pecyn Llawn 1:1 – 6 sesiwn

Mae hyn yn cynnwys nifer o bethau, o asesiad iechyd a ffitrwydd gyda mesuriadau cyfansoddiad y corff (body stat measurement), cyngor maeth a chynllun hyfforddi.

Hefyd, mae gennym amrywiaeth o becynnau eraill ar gael i chi:

  • Sesiwn Unigol 1:1
  • Sesiwn Hyfforddi Penodol 1:1
  • Sesiwn Hyfforddi Penodol 1:2
  • Asesiad Iechyd a Ffitrwydd
  • Cyngor Maeth
  • Mesuriadau Cyfansoddiad y Corff

Mesuriadau Cyfansoddiad y Corff (BODYSTATS)

Mae Mesuriadau Cyfansoddiad y Corff yn cymryd mesuriadau o’ch corff i werthuso’ch iechyd a’ch ffitrwydd. Bydd y darlleniad yn darparu gwybodaeth fanwl am eich:

Pwysau

Taldra

Lled Hip

Lled Canol

% braster

% cyhyrau

% dŵr

% esgyrn

% y calorïau sydd yn y corff

Gyda’r wybodaeth hon, gallwn weithio gyda chi i werthuso newidiadau cadarnhaol i’ch trefn feunyddiol neu ddim ond gwirio i mewn yr hyn rydych chi’n ei wneud yn dda. Gallwch archebu eich lle ar gyfer Mesuriad Cyfansoddiad y Corff heddiw trwy gysylltu â Ceryl Jones yn Byw’n Iach Arfon. Cysylltwch â hi trwy e-bost ceryljones@bywniach.cymru neu ffoniwch y ganolfan ar 01286 676945.

Mae lleoedd cyfyngedig ar gyfer y gwasanaeth yma sicrhewch eich bod yn cofrestru cyn gynted â phosib. Bydd prisiau arbennig i aelodau Byw’n Iach drwy dalu’r pris blynyddol o £19.90 neu drwy ddilyn y cynllun Debyd Uniongyrchol.

Am fwy o wybodaeth am ein cynllun newydd cysylltwch â Ceryl Tindall-Jones yng nghanolfan Byw’n Iach Arfon, Caernarfon ar 01268 676945.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt