Uned Partneriaethau

Gwynedd Council

Uned Partneriaethau

Ar Fedi’r 1af 2021, trosglwyddodd Tîm Chwaraeon am Oes Cyngor Gwynedd i gwmni Byw’n Iach.

Mae’r Tîm Chwaraeon am Oes yn cynnig ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau chwaraeon  i gymunedau lleol. Fel rhan o’r trosglwyddiad yma bydd Uned Partneriaethau newydd a chyffrous yn cael ei sefydlu o fewn y cwmni a fydd yn datblygu partneriaethau newydd law yn llaw â chlybiau, ysgolion a mudiadau yn y sir o dan adain Byw’n Iach.

Darllenwch newyddlen diweddara Uned Partneriaethau yma: Darllen

Dyma’r Tim

Magi Elin Hughes

Swydd: Swyddog Ysgolion

Hoff chwaraeon: Hoci, Pel-droed + HIIT

Prif lwyddiannau ym myd Chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

 • Cael sesiwn hyfforddi pêl-droed gan Albert ‘Chapi’ Ferrer yn Barcelona
 • Gradd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol
 • Paragleidio oddi ar Fynydd Babadağ, Twrci
 • Cynrychioli Colegau Cymru mewn Hoci

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon: Jessica Ennis-Hill

Nod/Targed personol ar gyfer y flwyddyn o ran chwaraeon/gweithgaredd corfforol: Cerdded Ben Nevis

Ffion Gwawr Williams

Swydd : Swyddog Prosiectau, digwyddiadau a partneriaethau

Hoff chwaraeon: Rygbi / Athletau / Funcional Fitness / HIIT

Prif lwyddiannau ym myd Chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

 • Rhedeg ysgol ddawns ‘Stiwdio Ddawns Bangor’ ers 17 mlynedd.
 • Cwbwlhau ras ‘Great Manchester Run’

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon: Jessica Ennis-Hill

Nod/Targed personol ar gyfer y flwyddyn o ran chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

Cwblhau cymhwyster hyfforddiant personol Lefel 3

Bev Atkin

Swydd : Swyddog Ysgolion

Hoff chwaraeon: Rhedeg, Seiclo, Athletau & HIIT

Prif lwyddiannau ym myd Chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

 • Enill (Merch Cyntaf) Cybi Coastal Marathon
 • Enill (Merch Cyntaf) Pen Llyn Coastal Marathon
 • Rhedeg 3 Ultra Marathon ac dod yn ail yn Pen Llyn Ultra 50 Milltir
 • Gorffen Marathon Eryri o dan 4 awr

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon: Russell Bentley

Nod/Targed personol ar gyfer y flwyddyn o ran chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

 • Cystadlu mewn “Back Yard Ultra”
 • Seiclo i Gaerdydd
 • Rhedeg ras mynydd
 • Curo fy amser yn Marathon Eryri

Sion Williams

Swydd : Hyfforddwr Ffitrwydd a Actif Am Oes

Hoff chwaraeon: Pêl Droed, Golff, Rugby, Codi Pwysa, F1.

Prif lwyddiannau ym myd Chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

 • Ennill tarian chwaraewr y flwyddyn a Chwaraewr y chwarelwyr Pêl Droed.
 • 5ed Person cyntaf i nofio mewn dull Pili pala yn Gymru.
 • Enillydd Ras 5k Gŵyl Bontnewydd.

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon: Aaron Ramsey

Nod/Targed personol ar gyfer y flwyddyn o ran chwaraeon/gweithgaredd corfforol: 

 • Taro lefelau ffitrwydd uchaf a phosibl.
 • Rhedeg Hanner Marathon.

Alun Jones

Swydd : Rheolwr Uned Partneriaethau

Hoff chwaraeon:Pêl Droed a Rygbi

Prif lwyddiannau ym myd Chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

Chwarae i Dîm Pêl-droed dan 18 Ysgolion Cymru (Ychydig amser yn ôl!!)

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon: Seve Ballesteros / Paolo Maldini / James Roby

Nod/Targed personol ar gyfer y flwyddyn o ran chwaraeon/gweithgaredd corfforol: 

 • Ail ddechrau 5 bob ochr
 • Mynd i wylio mwy o gemau
 • Rhedeg yn hirach nag yr wyf wedi bod yn ei wneud

Elen Pugh

Swydd : Swyddog Partneriaethau

Hoff chwaraeon: Pêl Droed

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon: Sir Alex Ferguson

 

 

 

 

 

Tomos Cai Lloyd

Swydd : Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd

Hoff chwaraeon: Hwylio, Sgio, Rygbi

Prif lwyddiannau ym myd Chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

Wedi ceufadu sawl afon adnabyddus yng Nghymru a’r Alpau

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon: Mark Cavendish / Sir Alex Ferguson

Nod/Targed personol ar gyfer y flwyddyn o ran chwaraeon/gweithgaredd corfforol: 

Ceisio gwneud mwy a mwynhau pob cyfle dwi’n gael i gymryd
rhan mewn gweithgareddau.

Lisa Elen Hughes

Swydd : Cymunedol

Hoff chwaraeon: Pêl Rwyd / Pêl Droed / Athletau

Prif lwyddiannau ym myd Chwaraeon/gweithgaredd corfforol:

Cap Cymru mewn gymnasteg a Cholegau Pêl Rwyd

Arwr/arwres yn y byd chwaraeon:Sir Alex Furgeson

Nod/Targed personol ar gyfer y flwyddyn o ran chwaraeon/gweithgaredd corfforol: 

Wedi curo’r cynghrair “North West Wales Netball Division 1” blwyddyn yma. Felly parhau i fod yn “undefeted” a churo’r cynghrair eto eleni.

Cwbwlhau cymhwyster “ Level 5 in Leisure and Managment”

Hefo’r trosglwyddiad ac i gryfhau eu gallu i gyrraedd gwahanol grwpiau o’r gymuned, mae’r cwmni’n adeiladau ar ei Is-brand “Actif am Oes” sydd yn targedu pobl hyn neu rhai sydd yn chwilio am gyfleoedd ymarfer dwysedd is, gyda chyfres o is-brandiau newydd. Fydd hyn yn gwneud hi’n haws i bobl cael hyd i weithgareddau sydd o ddiddordeb iddyn nhw .e.e. rhieni babis a phlant ifanc iawn, plant a phobl ifanc a  genethod a merched.

Mae’r cwmni yn gofyn i drigolion cadw llygaid allan am y logos lliwgar newydd!

 

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt