Ymarfer gartref: 20 Munud HIIT

Gwynedd Council

Arhoswch yn heini tra gartref!

Dosbarth HIIT (High Intensity Interval Training) 20 munud y gallwch chi ei wneud gartref efo Tammy. Nid oes angen unrhyw offer. Peidiwch ag anghofio cynhesu ac oeri yn iawn a mwynhau!

Gweithgaredd: HIIT 20 Munud
Dwyster: Canolradd/Uchel
Rhaglen:
4 Gweithgaredd
4 Rownd
40 Eiliad yr un
20 Eiliad gorffrwys rhwng bob gweithgaredd
Gweithgareddau:
1. 6 mountain climbers then jump up
2. Ice skaters
3. High knees
4. Power jacks

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt