Ymarfer gartref: HIIT Pwysau Corff

Gwynedd Council

Arhoswch yn heini tra gartref!

Dosbarth HIIT (High Intensity Interval Training) Pwysau Corff y gallwch chi ei wneud gartref. Nid oes angen unrhyw offer. Peidiwch ag anghofio cynhesu ac oeri yn iawn a mwynhau!

Gweithgaredd: HIIT Pwysau Corff
Dwyster: Uchel
Rhaglen:
5 Gweithgaredd
5 Rownd
45 Eiliad yr un
15 Eiliad gorffrwys rhwng bob gweithgaredd
Gweithgareddau:
1) Mountain Climbers
2) Squats
3) Press Up
4) Split Jumps
5) Burpees

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt