Ymarfer gartref: Ymarfer Rhan Uchaf y Corff

Gwynedd Council

DOSBARTH CRYFDER RHAN UCHAF Y CORFF!

Ymarfer Rhan Uchaf y Corff ! Dosbarth y gallwch chi ei wneud gartref. Defnyddiwch dumbbells neu boteli o ddwr. Peidiwch ag anghofio cynhesu ac oeri yn iawn! Mwynhewch!

Gweithgaredd: Ymarfer Rhan Uchaf y Corff
Dwyster: Uchel
Rhaglen:
5 Gweithgaredd
5 Rownd
45 Eiliad yr un
15 Eiliad gorffrwys rhwng bob gweithgaredd
Gweithgareddau:
Shoulder Press
Bent Over Row
Floor Chest Press
Hammer Bicep Curls
Lateral Raises

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt