App Byw’n Iach

Gwynedd Council

 

Y wybodaeth ddiweddaraf, y newyddion diweddaraf, amserlenni, digwyddiadau a hysbysiadau i gyd mewn un lle!

Gwybodaeth i Gwsmeriaid:

  • Aelodau sydd hefo cyfrif ar lein a chyfrinair defnyddiwch yr un manylion mewngofnodi i’r app.
  • Aelodau sydd heb ddefnyddio eu cyfrif – gyrrwch eich Rhif Aelodaeth Byw’n Iach neu Rhif Cerdyn Byw’n Iach (GN…), eich Enw Llawn a’ch Cyfeiriad Llawn i’ch canolfan leol neu yma: Cyswllt
  • Mae’r ap ar gael i bob cwsmer i adolygu sesiynau a derbyn newyddion (ond angen aelodaeth/cyfrif i fedru archebu)

Cliciwch ar yr llun isod i lawrlwytho yr ap ar eich ffôn

 

Sut i ddefnyddio’r ap?

1. Sut i ddewis eich canolfan / clwb

2. Sut i adolygu gwybodaeth eich cyfrif

3. Sut i archebu dosbarth ffitrwydd

4. Sut i archebu Sesiwn Yn Y Pwll

5. Sut i archebu ystafell Ffitrwydd / Bwysau

6. Sut i ddileu archeb

7. Sut i fewngofnodi

8. Sut i newid cyfrinair

9. Sut ychwanegu mwy o ganolfannau

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt