5 Ffordd Gall Ymarfer Corff Helpu’ch Iechyd Meddwl

Gwynedd Council

5 Ffordd Gall Ymarfer Corff Helpu’ch Iechyd Meddwl

1. Lleihau Straen a Phryder

Gall ymarfer corff eich helpu i reoli straen corfforol a meddyliol.

Mae gweithgaredd corfforol yn cynyddu lefelau norepinephrine, y cemegyn yn eich ymennydd sy’n rheoli’r ffordd y mae’r ymennydd yn ymateb i straen. Felly yn ychwanegol i helpu chi losgi trwy unrhyw deimladau presennol o fod dan straen, gall ymarfer corff eich helpu i reoli’ch ymateb i sefyllfaoedd sy’n achosi straen yn y dyfodol.

Gall y cemegau y mae’r ymennydd yn eu rhyddhau yn ystod ac ar ôl ymarfer corff gael effaith dawelu ar bobl sy’n teimlo pryder.

2. Yn Hybu Cemegau Hapus

Mae endorffinau, y cemegau pwerus yn eich ymennydd sy’n cael eu rhyddhau yn ystod ymarfer corff, yn rhoi hwb i’ch ysbryd ac yn creu teimladau o hapusrwydd, positifrwydd a lles.

3. Yn Hybu Pŵer yr Ymennydd, yn helpu Cof ac yn Atal Dirywiad Gwybyddol

Gall ymarfer corff helpu i amddiffyn yr ymennydd rhag dirywiad gwybyddol wrth i ni heneiddio. Mae ymarfer corff yn rhoi hwb i’r cemegau yn yr ymennydd sy’n cefnogi ac yn atal dirywiad yr hipocampws, y rhan o’r ymennydd sy’n gyfrifol am y cof a’r dysgu. Mae ymchwil yn dangos y gall ymarfer corff cardiofasgwlaidd greu celloedd ymennydd newydd a gwella perfformiad cyffredinol eich ymennydd. Gall yr un cemegau ymennydd sy’n rhoi hwb i’ch hwyliau hefyd eich helpu i ganolbwyntio a theimlo’n fwy craff yn feddyliol.

4. Yn Gwella Cwsg

Mae straen a phryder yn enwog am effeithio ein gallu i gysgu. Gall ymarfer corff rheolaidd, hyd yn oed sesiwn byr o symud yn y dydd, eich helpu i ymlacio i batrwm cysgu mwy cyson a gwell.

5. Rhoi Egni, Yn Gwella Ffocws ac yn Gyrru Cynhyrchedd

Mae pobl sy’n cymryd rhan mewn rhyw fath o weithgaredd corfforol yn rheolaidd yn tueddu i fod â mwy o egni ac maen nhw’n fwy cynhyrchiol na phobl sydd ddim yn ymarfer. Gwnewch gynllun i wneud ymarfer corff yr wythnos hon. Efallai ymuno ag un o ddosbarthiadau ffitrwydd byw Byw’n Iach? Bydd eich corff, meddwl a hwyliau yn dweud diolch!

Os oes angen cefnogaeth neu help pellach arnoch gyda’ch iechyd meddwl, cysylltwch â’r Mental Health Foundation.

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt