Bore Llesiant Dwyfor

Gwynedd Council

Ym mis Rhagfyr eleni, bydd Bore Llesiant yn cael ei gynnal gan DementiaGo yng nghanolfan Byw’n Iach Dwyfor. Bydd y Bore Llesiant ar gyfer unigolion sydd wedi cael eu heffeithio gan dementia, iselder neu unigrwydd.

Mae’r bore yma yn cynnig i chi ddarganfod gweithgareddau i gadw’n heini er lles y corff a’r meddwl. Dyma gyfle i griw ddod at ei gilydd i gymdeithasu a derbyn cefnogaeth gan weithwyr proffesiynol ar gyfer helpu eich iechyd chi. Bydd cyfle i chi alw heibio unrhyw amser yn y bore am sgwrs, paned a chacen.

Pwrpas y sesiwn yma yw codi ymwybyddiaeth am ddosbarthiadau DementiaGo i bobl sydd â dementia a gofalwyr drwy hybu cynllun ‘Men’s Sheds’.

Bydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal ar fore Dydd Mercher y 4ydd o Ragfyr rhwng 10:30 – 13:00 yng nghanolfan Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli. (LL53 5PF). Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emma Quaeck ar 07768 988095. Bydd y bore i gyd yn rhad ac am ddim, felly dewch yn llu!

 

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt