Byw’n Iach yn Cefnogi Seremoni Wobrwyo Coleg Menai

Gwynedd Council

Ar yr 20fed o Fehefin cynhaliwyd seremoni wobrwyo yn y Galeri yng Nghaernarfon gan Goleg Menai, i gydnabod cyflawniadau myfyrwyr o bob maes academaidd. Eleni roedd categori Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael ei noddi gan Byw’n Iach. Roedd hi’n noson lwyddiannus yn dathlu llwyddiant unigolion talentog ar eu cyrhaeddiad dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Ein henillydd llwyddiannus eleni oedd Melonie Bray. Mae Melonie yn fyfyrwraig yn y coleg, ac yn hoff o fynychu clwb dringo, yn ogystal â gwirfoddoli i ddysgu plant eraill i ddringo.

Trwy hyn mae hi wedi ennill nifer o gymwysterau megis Cymorth Cyntaf, hwylio, yn ogystal â phartneriaethau awyr agored sydd yn galluogi iddi gymhwyso fel hyfforddwr. Yn y coleg mae gan Melonie bresenoldeb o 92% ac amcan o gyrhaeddiad uchel iawn sydd yn DDD*.

Mae Melonie yn dioddef o Bipolar Schizoaffective. Dros ei chyfnod yn y coleg mae wedi bod yn anodd i Melonie ddygymod gyda cydbwyso ei bywyd personol a’i gwaith coleg o achos effaith yr iechyd meddwl. Er hyn mae Melonie wedi ymdopi gyda hyn yn gyson ac yn gweithio yn galed drwy ddatblygu ei gyrfa.

Llongyfarchiadau mawr iawn i Melonie gan bawb yma’n Byw’n Iach.

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt