Cychwyn iach i’r flwyddyn!

Gwynedd Council

Cychwyn iach i’r flwyddyn!

 

Gosodwch nod cyrraedd o fudd i chi eleni dwy osod Adduned Blwyddyn Newydd, er mwyn cychwyn y flwyddyn y gadarnhaol ac iachus!

Cofiwch, pan byddwch yn gosod nod, mae yn bersonol i chi, er mwyn datblygu eich hunain, peidiwch byth a chymharu eich hunain i neb arall.

Bwytewch yn dda!

Bwytewch yn lliwgar. Bwytewch ffrwythau a llysiau sy’n llawn gwrthocsidyddion i roi hwb i’ch iechyd. Gwnewch ffrwythau a llysiau yn rhan naturiol o’ch diet bob. A pheidiwch â bod ofn trio rhai newydd!

Gosodwch nod

Gosodwch nod buddiol i’ch hunain, gwthiwch eich hunain er mwyn cyrraedd nod.

Cadw cymhelliant

Peidiwch â rhoi’r gorau iddi. Cofiwch pam eich bod wedi gosod y nod yn y lle cyntaf. Beth wnaeth eich ysbrydoli i osod nod yn y lle cyntaf? Beth sydd am help chi i gadw ar lwybr y nod. Sicrhewch eich bod yn dathlu eich nod.

Cymdeithaswch

Amgylchynwch eich hunain gyda chwmni da, a chefnogaeth well mewn awyrgylch bositif er mwyn cyfoethogi eich byd. Hyd yn oed mewn pandemig, mae’n bwysig i barhau i gymdeithasu ac adeiladu perthnasau mewn ffydd ddiogel.

Symudwch

Symudwch, mi wneith les i chi. Gall symud ychydig bob dydd leihau lawer o risgiau iechyd a helpu i gadw’r corff yn iach. Cerdded, rhedeg, seiclo, dringo, dawnsio, beth bynnag sy’n cynyddu curiad y galon! Dewiswch ymarfer corff ‘da chi’n ei fwynhau a chofiwch ei gadw’n ddiddorol. Ond cofiwch Byddwch Actif Yn Ddiogel!

Cysgwch

Mae ymchwil yn dangos bod patrwm cysgu yn lleihau pwysa meddwl, helpu i golli pwysau ac yn fantais ar eich iechyd a lles yn gyfan gwbl. Mae oedolion angen rhwng 7 a 9 awr o gwsg y noson. Gosodwch amser gwely i chi eich hunain a dilynwch batrwm cysgu gwell.

Cadwch yn Hydradol

Dŵr. Dŵr. Dŵr. Mae ein cyrff wedi eu gwneud o 60% o ddŵr. Mae’n bwysig yfed digon o ddŵr. Ceisiwch yfed 6 gwydr o ddŵr y dydd. Bydd eich corff yn diolch i chi!

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt