Cyrsiau Hyfforddiant i Fusnesau Lleol

Gwynedd Council

Oeddech chi’n gwybod bod Byw’n Iach yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi, o Iechyd a Diogelwch i Gymorth Cyntaf i sefydliadau allanol?

Rydym yn cynnig hyfforddiant gan hyfforddwyr proffesiynol sydd â blynyddoedd o brofiad yn y maes, er mwyn i chi dderbyn y cymwysterau gorau posib. Mae ein cyrsiau hyfforddiant yn cael eu cynnig mewn 12 canolfan Byw’n Iach dros Wynedd, er mwyn estyn ein gwasanaeth yn eang i chi.

Bwriad y cyrsiau yw paratoi unigolion i allu ymyrryd gyda digwyddiadau mewn sefyllfaoedd gwahanol gan ddarparu ei hyfforddiant pam fo angen.

Yn ddiweddar fe gynhaliodd Byw’n Iach gwrs Cymorth Cyntaf 3 Diwrnod a chafodd adborth llwyddiannus iawn,

Wedi mwynhau yn ofnadwy, roedd y cwrs yn hwylus a gwybodus, wedi dysgu llawer iawn. Hyfforddwr gwych.

The course was delivered in stages which was very good, really enjoyed the course.

Very Interactive, course broken down and kept my attention throughout.

Y cwrs yn llawn gwybodaeth ac wedi cyflwyno mewn ffordd ymarferol a hwylus. Hyfforddwr da iawn.

Brilliant training, found the course really easy to follow and trainer explained the content really well. Best First Aid course I’ve attended.

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau ar gyfer sefydliadau allanol cysylltwch gyda ni ar cyswllt@bywniach.cymru neu cysylltwch gyda’ch Canolfan hamdden Byw’n Iach lleol.

Dilynwch y linc  yma i dudalen hyfforddiant Byw’n Iawn i weld beth sydd gennym i gynnig ar hyn o bryd.

 

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt