GWERSI NOFIO LEFEL 0 I OEDOLION AM DDIM (i ddechreuwyr)

Gwynedd Council

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu nofio ond na allech chi ddod o hyd i’r amser neu wedi poeni am ble i ddechrau? Wel o Hydref 7fed ym Mangor, Blaenau Ffestiniog a’r Bala rydym yn cynnig cwrs Gwers Nofio Oedolion i ddechreuwyr!

Mae Byw ’n Iach yn cynnig y cwrs rhagorol hwn AM DDIM! Mae’n ffordd wych o ddysgu hanfodion nofio. Byddwch yn mynychu gwersi wythnosol am 8 wythnos gyda hyfforddwr cymwys a fydd yn rhoi sgiliau dŵr sylfaenol i chi, yn cynyddu eich hyder ac yn rhoi sylfaen wych i chi barhau i fwynhau a datblygu eich nofio.

Felly os ydych chi am gymryd rhan, cysylltwch â’r ganolfan rydych chi am ei mynychu yn uniongyrchol ar y rhif isod. Mae lleoedd cyfyngedig ym mhob canolfan felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gweithredu’n gyflym i osgoi cael eich siomi!

BANGOR: 01248 370600

BLAENAU FFESTINIOG: 01766 831066

BALA: 01678 521222

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt