Haf o Hwyl!

Gwynedd Council

Haf o Hwyl!

Mae’r haf wedi cyrraedd o’r diwedd! Ac mae gan Byw’n Iach weithgareddau lu i’n aelodau eleni!

Dywed Amanda Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr

“Mae Cwmni Byw’n Iach yn falch iawn o fod yn rhan o ymgyrch cenedlaethol Haf o Hwyl eleni. Rydym yn ymwybodol iawn fod plant a phobl ifanc yng Ngwynedd wedi colli allan ar nifer fawr o gyfleoedd i gadw’n heini, dysgu sgiliau a chymdeithasu efo ffrindiau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae tystiolaeth glir o ran yr effaith negyddol sydd wedi bod ar iechyd corfforol a meddyliol sawl un o’n pobl ifanc. Mae’r rhaglen eleni yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau i bob oedran gyda’r ffocws am fwynhau a chael hwyl efo ffrindiau mewn amgylchedd diogel.

Mi fydd rhan o’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i adeiladau hyder yn y dŵr ar ôl i gymaint o wersi nofio cael eu colli. Mae trefniadau Covid diogel ar waith ar bob un o’n safleoedd i ddiogelu ein cwsmeriaid a’n staff profiadol wrth law i gadw pawb yn saff.”

Dyma’r gweithgareddau sydd ar gael:

 • Sesiynau Beicio Balans 3-4 oed
 • Gwersi Nofio Swigod 0-3 oed
 • Aml Chwaraeon Blwyddyn 1-3 (6-8 oed)
 • Aml Chwaraeon Blwyddyn 4-6 (9-11 oed)
 • Sesiwn Nofio am Ddim Pobl Ifanc 8 – 16 oed
 • Sesiwn Inflatables yn y Pwll 8-11 oed
 • Sesiynau Nofio a Phlymio Dwys +6 oed
 • Sesiynau Nofio Cyhoeddus
 • Ffitrwydd Hwyl Pobl Ifanc 11-16 oed
 • Academi Ffitrwydd Pobl Ifanc 11-16 oed
 • Sesiwn Galw Heibio Pobl Ifanc 11-16 oed
 • Sesiwn Nofio am Ddim Pobl Ifanc 8-16 oed

Mae rhan fwyaf helaeth o’r gweithgareddau ar gael am ddim yn ein safleoedd ar draws Gwynedd gyda sesiynau yn amrywio o ganolfan i ganolfan!

Dyma linc i chi allu gweld mwy am y gweithgareddau rydym yn ei cynnal yr Haf yma:

Mwy o Wybodaeth Yma!

Archebu:

Dilynwch y cyfarwyddiadau yma er mwyn archebu lle dros eich plentyn / plant i sesiynau Haf o Hwyl: Cyfarwyddiadau

Felly dewch i gael Haf o Hwyl!

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt