Her 15 Copa

Gwynedd Council

Her 15 Copa

Mae Guto Williams sydd Rheolwr Rhaglen frwdfrydig iawn o dîm Byw’n Iach wedi gosod her aruthrol iddo’i hun er mwyn codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant, bydd yn dechrau ar Ddydd Sadwrn 11 o Fedi!

 

Beth yw’r Her?

Mae 15 Copa yn her galed ac anodd iawn sydd yn crynhoi 15 mynydd dros 3000 troedfedd yn Eryri o fewn 24 awr, ond mae Guto yn ffyddiog y bydd yn cwblhau’r her mewn llai na 18 awr yng nghwmni Staff Hosbis Dewi Sant.

Gellir rhannu’r digwyddiad yn dair rhan neu fynyddoedd â’u copaon cysylltiedig:

Yr Wyddfa: Crib Goch, Carnedd Ugain, Yr Wyddfa. Glyderau: Elidir Fawr, Y Garn, Glyder Fawr, Glyder Fach, Tryfan Carneddau: Pen yr Ole Wen, Carnedd Dafydd, Carnedd Llewelyn, Yr Elen, Foel Grach, Carnedd Gwenllian, Foel Fras.

 

Beth sy’n ei wynebu?

Bydd Guto yn dod ar draws tir mynyddig heriol gyda thir serth a chymhleth, creigiau rhydd yn ogystal â llethrau glaswelltog, tir anwastad ac ardaloedd gwlyb. Yn dibynnu ar y tywydd, gall llawer o’r creigiau hefyd fod yn llithrig ac yn anodd dan draed. Dim ond ar gyfer cerddwyr mynyddoedd heini a phrofiadol iawn mae’r llwybrau yma yn addas iddynt, felly mae gan Guto her a hanner ar ei flaen.

 

Sut paratowyd Guto ar gyfer yr her?

Mae hyfforddiant yn hanfodol i unrhyw her ac mae Guto wedi paratoi drwy gymryd dau ddiwrnod i fynd fyny’r mynyddoedd (dau sesiwn 13 milltir) sydd yn rhannau o’r ffordd wreiddiol byddan yn ei wneud yn yr her. Hefyd mae wedi bod yn rhedeg llwybrau elltydd serth er mwyn adeiladu ei ffitrwydd, a rhedeg hanner marathon sydd yn anhygoel ac yn baratoad rhagorol.

 

Dywed Guto:

Yn amlwg bydd mynd a bwyd a diod cywir yn help i’r diwrnod a faint hefyd. Felly digon o ddŵr ac electrolytes a snacks protein etc….A bananas!

Cefnogwch Guto drwy ddilyn y linc: YMA

Mae ganddo  sawl her i’w helpu baratoi at yr her yma cyn y 11o Fedi!

Mae pawb yn Byw’n Iach yn cefnogi Guto holl ffordd ar y daith heriol yma ac yn dymuno taith ddiogel a phob lwc iddo!

 

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt