Prosiect Garddio Dwyfor NERS

Gwynedd Council

Prosiect Garddio Dwyfor NERS

Ail ddechreuodd NERS ar y 7fed o Fehefin o dan gyfyngiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Erbyn rŵan mae rhan fwyaf o’r cyfyngiadau wedi ei godi a chroesawu pobl yn ôl i’r cynllun wyneb i wyneb. Ers ail ddechrau’r cynllun mae nhw wedi derbyn 111 o gyfeiriadau newydd ac wedi gwneud 52 o ymgynghoriad cychwynnol!

Bydd dosbarthiadau ar-lein yn parhau! Felly os ydych ddim yn teimlo’n gyffyrddus i ddod yn nol i’r ganolfan neu os rydych yn methu cael mynediad i’r ganolfan, mae hyn yn ffordd wych i chi allu cario mlaen! Yn ychwanegol maent hefyd yn cynnig ymgynghoriadau ar lein.

Mae’r tîm NERS yn hapus iawn o allu ail gydiad yn eu prosiect cyffroes Garddio Dwyfor. Dyma ddatblygiad cyffrous ynghyd a Men’s Sheds.

Dywed Terry Owen Williams, Cydlynydd Cyfeirio i Ymarfer:

Mi rydym yn falch iawn o gael ail ddechrau’r cynllun ar ôl flwyddyn anodd i bawb. Dros y cyfnod clo rydym wedi bod yn darparu amrywiaeth o ddosbarthiadau ar-lein i rhai oedd ar y cynllun cyn i’r ganolfannau gau, ond yn anffodus nid roeddem mewn sefyllfa i allu ddechrau unrhyw gleientiaid newydd. Fel gallwch ddychmygu dros y cyfnod yma mi fysa llawer o’r bobl wedi gallu gwneud gydag arbenigaeth a chymorth y tîm. Felly pan ddoth y newyddion gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mi roeddem yn hynod falch o allu derbyn cleientiaid newydd yn nol i’r cynllun. Er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cyrraedd mwyafrif o’n cleientiaid rydym yn darparu dosbarthiadau wyneb i wyneb, dosbarthiadau allan yn yr awyr agored a dosbarthiadau ar lein.

Gyda hwb ychwanegol gan Asda Pwllheli, maent wedi derbyn £1,000 yn grant sydd yn ANHYGOEL! Bydd o fudd i NERS i allu gwneud effaith a newidiadau cadarnhaol i’r gymuned.

Llongyfarchiadau ac edrychwn ymlaen at allu gweld y canlyniad terfynol!

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt