Mae Byw’n Iach yn ymuno â Race for Life

Gwynedd Council

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Byw’n Iach mewn partneriaeth â digwyddiad Race for Life Cancer Research UK eleni.

Mae Race for Life yn gyfres o ddigwyddiadau sy’n codi arian ar gyfer ymchwil i bob un o’r 200 math o ganser. Mae pob cam a wnânt tuag at guro canser yn dibynnu ar bob punt a roddir. Maent yn ariannu gwyddonwyr, meddygon a nyrsys i helpu i guro canser yn gynt. Maent hefyd yn darparu gwybodaeth am ganser i’r cyhoedd ac yn ymgynghori ac yn helpu i ffurfio deddfwriaeth sy’n arwain at ymchwil gwell.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, fe welwch ein staff yn y canolfannau yn gwneud gwaith gwych i godi arian ar ffurf DIWRNODAU PINC a dosbarthiadau ffitrwydd PINC! Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich cefnogaeth iddyn nhw ac yn ein helpu i godi cymaint ag y gallwn.

Bydd Race for Life yn cael ei chynnal ym Mharc Hamdden Goed Helen, Caernarfon ddydd Sul y 12fed o Fai, 2019.

Am y tro cyntaf eleni, mae’r Ras am Oes yn AGOR I BAWB, gan gynnwys, dynion, merched a phlant! Ac o ganlyniad o’r bartneriaeth rhwng Byw’n Iach a Race for Life, rydym yn falch iawn o gynnig cod disgownt i chi, sy’n golygu y cewch 30% oddi ar eich ffi gofrestru! Defnyddiwch y cod: RFLCAE19 pan fyddwch chi’n cofrestru. Syml.

Edrychwn ymlaen at eich cefnogaeth a’ch gweld chi yn y Race for Life!

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt