Tîm Plas Ffrancon yn ennill Gwobr Cyngor Gwynedd

Gwynedd Council

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm yn Byw’n Iach Plas Ffrancon!

Yn ddiweddar, enillodd y tîm ym Mhlas Ffrancon y wobr Gwerth Gorau yn y digwyddiad ‘Cyngor ar ei Orau’ yng Nghaernarfon.

Mae’r wobr hon yn adleisio’r holl waith caled ac mae’r staff yn y ganolfan yn ei wneud i sicrhau bod pob cwsmer yn cael profiad pleserus a gwerth chweil.

Mae pawb ohonom yn Byw’n Iach yn dymuno cymryd y cyfle hwn i ddiolch i’r tîm ym Mhlas Ffrancon a’u llongyfarch ar y llwyddiant mawr hwn.

Byddwn yn parhau i weithio’n galed o gwbl i’n canolfannau i roi profiad gwych i’n cwsmeriaid.

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt