Y Camau Nesaf – Agor Mwy o’n Canolfannau

Gwynedd Council

Diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi sydd wedi dad rewi eu haelodaeth, wedi llogi lle yn ein canolfannau  neu wedi ymweld â chanolfannau Arfon, Penllyn a Glaslyn.

Mae hi wedi bod yn braf iawn eich croesawu yn ôl!

Mi fydd y Pyllau Nofio yn Arfon a Glaslyn yn agor i’r cyhoedd o 21 o Fedi ymlaen. Sesiynau nofio lon a sesiynau nofio teulu fydd ar gael yn y lle cyntaf ym mhob pwll. Mi fydd mwy o fanylion yn dilyn o ran yr union drefniadau ar gyfer nofio cyhoeddus.

Yn anffodus nid yw’n bosib i ni gadarnhau dyddiad ar gyfer ail agor Pwll Penllyn ar hyn o bryd oherwydd ein bod yn disgwyl i waith ar y system awyru gael ei gwblhau. Rydym yn gobeithio medru agor y pwll yn ystod mis Hydref ond mi wnawn ni gadarnhau yn union ddyddiad efo chi yn nes at yr amser.

Rydym yn deall fod nifer fawr ohonoch chi yn awyddus iawn i weld mwy o ganolfannau’n agor a mwy o weithgareddau ar gael. Dy ni’n gweithio’n galed iawn i ganiatáu i hynny digwydd.

Mae ein staff wedi bod yn derbyn hyfforddiant angenrheidiol ac mae lot o waith wedi gwneud i addasu ein hadeiladau i’w wneud yn ddiogel i chi dychwelyd.

Ein bwriad yw agor y canolfannau isod erbyn 21 Medi 2020:

 • Byw’n Iach Plas Ffrancon
 • Byw’n Iach Bangor
 • Byw’n Iach Plas Silyn
 • Byw’n Iach Dwyfor (cyfleusterau sych yn unig)
 • Byw’n Iach Glan Wnion
 • Byw’n Iach Y Pafiliwn

A’r ganolfan isod erbyn 5  Hydref 2020:

 • Byw’n Iach Bro Dysynni (mae oedi wedi codi’n anffodus fel canlyniad i waith cynnal a chadw angenrheidiol)

Yn anffodus mae problemau technegol yn golygu y bydd oedi pellach cyn bydd modd agor Byw’n Iach Bro Ffestiniog a Phwll Nofio Dwyfor. Unwaith fydd amserlen ar gael ar gyfer ail agor y cyfleusterau yma mi fydden ni yn eich diweddaru.

Ein bwriad yw cynnig y gwasanaethau canlynol ym mhob canolfan perthnasol wrth iddynt ail agor:

 • Ystafelloedd Ffitrwydd
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Defnydd o Gaeau Synthetig a Neuaddau Chwaraeon gan glybiau a mudiadau ffurfiol
 • Nofio ar gyfer clybiau, unigolion a theuluoedd
 • Chwaraeon Raced

Mi fydd newidiadau anorfod o ran sut fyddwch chi’n defnyddio’r canolfannau e.e. yr angen i bwcio o flaen llaw, defnydd cyfyngedig iawn o gyfleusterau newid ayb. Mi fydden ni’n darparu gwybodaeth fanwl ar ein gwefan o ran sut fydd y canolfannau’n gweithio a pha wasanaethau fydd ar gael ym mhob canolfan. Bydd angen aelodau gofrestru i ddechrau mynychu eto. Byddwn yn agor cofrestriad yn y canolfannau hyn ar y 4ydd o fis Medi 2020.

Mi fydd modd i gwsmeriaid newydd ymuno pan fydd y canolfannau wedi ail agor.

Os na fyddwch chi’n teimlo’n barod i ddychwelyd ar hyn o bryd, mi fydd eich pecyn yn parhau wedi rhewi am y tro. Does dim angen i chi wneud dim byd.

Yn anffodus mae problemau technegol yn golygu y bydd oedi pellach cyn bydd modd agor Byw’n Iach Bro Ffestiniog a Phwll Nofio Dwyfor. Unwaith fydd amserlen ar gael ar gyfer ail agor y cyfleusterau yma mi fydden ni yn eich diweddaru. Cofiwch gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Fydden ni’n hapus iawn i drio helpu.

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau Byw'n Iach, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Cyswllt