Croeso i Byw'n Iach Arfon, Caernarfon

Darparwyr cyfleusterau nofio,
chwaraeon a ffitrwydd
yng Nghaernarfon, Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Arfon...

Hafan
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Arfon...

Neges PWYSIG i Gwsmeriaid -

Diweddariad Ar Gaeau Synthetig Byw’n Iach Arfon
Rydym yn falch o gyhoeddi fod y cae synthetig hanner maint ar safle Ysgol Syr Hugh Owen bellach wedi ail agor ar gyfer defnydd y gymuned gyda’r nos ac ar benwythnosau. Cafwyd gwaith atgyweirio ei wneud yn sgil achos o fandaliaeth dros yr haf. Mae croeso i unrhyw un sydd yn dymuno defnyddio’r cae tu allan i oriau ysgol, gysylltu â’r ganolfan i logi :01286 676451.
Mae’r prosiect i ddatblygu cae synthetig maint llawn ar safle’r ysgol yn parhau. Rydym yn disgwyl canlyniadau’r cais cynllunio’n fuan a’r ceisiadau grant terfynol yn y gwanwyn.
Yn anffodus mae’r cyrtiau 5 pob ochr yn parhau ar gau. Wrth gychwyn ar brosiect i adnewyddu’r wyneb, daethpwyd o hyd i broblemau draenio sylweddol. Mae hyn yn debygol o arwain at gostau sylweddol uwch ac amserlen hirach ar gyfer cael caniatâd i addasu’r system draenio, cyn bydd hi’n bosib cwblhau’r gwaith. Rydym yn ymddiheuro am yr oedi ond does dim opsiwn heblaw am ddilyn y camau angenrheidiol. Mi wnawn ni ddiweddaru chi eto unwaith bydd amserlen gliriach o ran dyddiad i ail agor.
Yn y cyfamser, mae croeso i gwsmeriaid defnyddio’r cae hanner maint yn Arfon ac os ydych chi'n medru teithio, mae caeau 5 pob ochr yn Byw’n Iach Bangor ar gael ( I logi: 01248 370600), neu gae newydd Llanrug (i logi: 01286 676451) .
Diolch yn fawr am eich amynedd!

Nofio Swigod

Mae’r sesiynnau yma yn gyfle cynnar i blant fwynhau’r dŵr gyda rhiant neu warcheidwad.

Nofio Swigod
Actif Am Oes!

Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!

Actif Am Oes
Gwersi Gymnasteg

Mae Byw’n Iach yn cynnig amrywiaeth o lefelau gwersi gymnasteg mewn 7 o’n canolfannau, o ddosbarthiadau cychwynwyr: efydd, dosbarth canolradd: arian, dosbarth uwch: aur, hyd at ddosbarth elit, platinwm.

Gwersi Gymnasteg
Seiclo Dan Do

Mae dosbarth seiclo dan do yn un o’r goreuon am losgi calorïau! Bydd y dosbarth beicio grwp dan do yn eich helpu i ddod yn ffit yn gyflym, gan fynd â’ch ffitrwydd i’r lefel nesaf.

Seiclo Dan Do
Gwersi Nofio Plant

Mae Byw’n Iach yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob gallu fel rhan o’n gwaith i annog pawb i fyw’n iach.

Rydym yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru ac rydym yn helpu plant i ennill y sgil bywyd hanfodol hon.

Gwersi Nofio Plant
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yng Nghaernarfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.
Cysylltwch

Ynghylch a Byw'n Iach Arfon

Mae Byw’n Iach Arfon yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae nofio yn rhan bwysig o be rydym yn cynnig. Efo Pwll Nofio 25metr, Pwll Nofio Bach. Rydym yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion.

Rydym yn cynnig ystod wych o ddosbarthiadau ffitrwydd hefyd. Pob un wedi'i gynllunio i'ch helpu i gadw'n heini ac yn iach. Mae gennym rywbeth ar gyfer pob gallu, o'r rhai sydd eisiau gwaith dwys, i'r rhai sydd eisiau colli ychydig o bwysau.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, beiciau a phwysau rhydd. Mae ein hardal ffitrwydd swyddogaethol yn cynnwys amrywiaeth eang o offer codi a gorsafoedd codi pwysau Olympaidd.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Ffordd Bethel,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1DU
Rhif ffôn:
01286 676451 / 01286 676945

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.