Aelodaeth a Prisiau

Aelodaeth a Prisiau
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Aelodaeth Blynyddol

Aelodaeth BlynyddolCost
Oedolyn£20.70
Consesiwn£11.20
Plan (o dan 16)Am Ddim

Mae aelodaeth flynyddol efo Byw’n Iach yn sicrhau prisiau is mewn unrhyw un o’r safleoedd yng Ngwynedd.

Consesiwn = Plant (0-15 oed), pobl ifanc (16-24), anabl a pobl dros 60 oed.

Pecynnau Ymlaen Llaw

PecynDisgrifiadCost
Tocyn WythnosolYstafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau
ffitrwydd,
nofio cyhoeddus,
gwersi nofio,
gwersi plymio
a chwaraeon raced*
+ Anwythiad AM DDIM (arbed £12.20)
£20.70
Tocyn Misol Oedolyn£46.80
(£30.50 amser ddistaw)
Tocyn Misol Consesiwn£30.50
Tocyn Blynyddol Oedolyn£352.00
(£236.00 amser ddistaw)
Tocyn Blynyddol Consesiwn£236.00

Amser ddistaw: 9:00-16:00 + Penwythnos

Prisiau Ffitrwydd

GweithgareddDefnyddiwrPris AelodPris Di-Aelod
Dosbarth FfitrwyddOedolyn£6.50£8.10
Consesiwn£4.50£5.70
Ystafell FfitrwyddOedolyn£6.50£8.10
Consesiwn£4.50£5.70
Anwythiad Oedolyn£12.20£15.50
Anwythiad Consesiwn£8.60£10.90
Hyfforddiant Personol 1:1£36.30-
Sesiwn Ffitrwydd Pobl Ifanc£3.00

Prisiau Nofio

GweithgareddDefnyddiwrPris AeoldPris Di-Aelod
Nofio CyhoeddusOedolyn£4.20£5.40
Consesiwn£2.90£3.70
Plentyn AnablAm Ddim-
O dan 3 oedAm DdimAm Ddim
Tocyn Teulu (2+2)£12.20£15.50
Gwersi NofioGwers 30 Munud£5.15-
Gwers 45 Munud£5.50-
Gwers 60 Munud£6.50-
Nofio/Deifio Oedolion£6.50£8.10
Hyfforddiant Nofio 1:1£39.20£51.00
Hyfforddiant Nofio 1:1 - Consesiwn£23.70£30.10

Prisiau Chwaraeon Dan Do

GweithgareddDefnyddiwrPris AelodPris Di-Aeold
Neuadd Llawn (1 awr)Oedolyn£44.00£57.00
Consesiwn£31.50£40.40
1/2 Neaudd (1 Awr)Oedolyn£22.00£28.50
Consesiwn£15.75£20.20
BadmintonOedolyn£11.00£14.25
Consesiwn£7.90£10.10
Tenis BwrddOedolyn£6.00£7.60
Consesiwn£4.50£5.50
Sboncen (40 munud)Oedolyn£7.90£10.20
Consesiwn£4.90£6.30
Cwrt Tenis MewnolOedolyn£15.20£19.20
Consesiwn£10.20£13.00

Prisiau Chwaraeon Awyr Agored

GweithgareddDefnyddiwrPris AelodPris Di-Aeold
Maes Bob Tywydd - Maes Llawn (1 Awr)Oedolyn£43.50£56.00
Consesiwn£31.30£40.20
Maes Bob Tywydd - 1/2 Maes (1 Awr)Oedolyn£34.50£44.30
Consesiwn£24.20£30.80
Maes 5/7 Bob Ochr (1 Awr)Oedolyn£40.00£51.00
Consesiwn£24.20£30.80
Cwrt Tenis AllanolOedolyn£7.40£9.10
Consesiwn£4.90£5.80

Aelodaeth Anabl

Mae gweithgareddau nofio ac ffitrwydd yn elfennau hanfodol o fywydau llawn. Mae pobl yn dewis cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a hamdden i fwynhau eu hunain, ymlacio ac er mwyn eu hiechyd. Mae gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn gwella lles cyffredinol. Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig aelodaeth anabl wnaiff alluogi cwsmeriaid anabl ddefnyddio cyfleusterau am bris disgowntiedig.

Beth sydd ar gael

 • Nofio: Disgownt nofio i blant ac oedolion anabl yn ystod oriau nofio cyhoeddus. Mae pob pwll yn cynnig1 sesiwn am ddim yr wythnos, cysylltwch gyda eich pwll nofio lleol am rhagor o wybodaeth.
 • Ystafell Ffitrwydd: Disgownt i blant ag oedolion anabl i unrhyw Ystafell Ffitrwydd Canolfannau Hamdden Gwynedd. Bydd angen anwythiad i bob ystafell ffitrwydd unigol.
 • Hurio Cwrt: Disgownt ar gyrtiau badminton/prif neuadd. Cysylltwch â’r Ganolfan Hamdden i gael gwybod beth yw’r oriau agor a’r argaeledd.

Gofalwyr

Caiff hyd at ddau ofalwr fynychu gyda aelod anabl pan yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau o fewn Canolfannau Hamdden Gwynedd yn rhad ac am ddim. (Mae’r cost anwythiad ar gyfer yr Ystafell Ffitrwydd yn dal i fod yn berthnasol)

Amodau aelodaeth anabl 

I fod yn gymwys am aelodaeth anabl Gwynedd mae angen cyflwyno un o’r canlynol pan yn cwblhau y ffurflen aelodaeth:

 1. Lwfans Byw I’r Anabl (Dylech ddangos llyfr lwfans neu hysbysiad)
 2. Lwfans Gweini (Dylech ddangos tystiolaeth o lwfans)
 3. Credyd Treth I’r Anabl (Dylech ddangos llythyr hawl)
 4. Lwfans Cefnogi Cyflogaeth/Budd-dal Analluogrwydd
 5. Taliadau Annibyniaeth Bersonol

Ble i gael cerdyn

 • Mae cerdyn aelodaeth ar gael mewn unrhyw un o Canolfannau Hamdden Gwynedd yn dilyn i ffurflen aelodaeth gael ei chwblhau.
 • Bydd yr unigolyn yn gorfod talu am gardiau a gollwyd, a chardiau sydd wedi’u dwyn neu wedi’u difetha.

Defnydd o’r cerdyn

 • Mae’n rhaid i’r aelod ddangos eu/ei cerdyn aelodaeth pan yn mynychu neu yn talu am y cyfleuster.Os na fyddent yn gwneud hyn, bydd rhaid iddynt dalu’r gyfradd arferol.
 • Mae Cyngor Gwynedd yn cadw’r hawl i adolygu’r amodau hyn ar unrhyw adeg.
 • Bydd newidiadau i’r amodau defnydd yn cael eu hysbysebu yn y cyfleusterau perthnasol 28 diwrnod cyn iddynt ddod i rym.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a’ch canolfan lleol.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.