Amserlenni

Gwynedd Council
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Amserlen Hanner Tymor Mis Mai 27/05/24-02/06/24

Gweithgareddau Plant: Cliciwch yma

Nofio: Cliciwch yma

Babi Actif

Chwarae Meddal Ti a Fi Mudiad Meithrin 0 – 5 oed: Dydd Sul 11:00 – 12:00

Nofio Swigod 0 – 3 oed: Dydd Llun 12:15 – 12:45 , Dydd Sul 11:30 – 12:00

Gymnasteg Rhiant a Phlentyn: Dydd Mawrth 14:00 – 14:45

Ystafell Ffitrwydd a Phwysau

Gweithgareddau (dwysedd isel) Actif Am Oesam fwy o wybodaeth

Dydd Amser Gweithgaredd  
Dydd Llun 07:00 - 22:00 Ystafell Ffitrwydd ac Ystafell Pwysau
10:00 - 12:00 Sesiwn NERS
Dydd Mawrth 07:00 - 22:00 Ystafell Ffitrwydd ac Ystafell Pwysau
11:30 - 12:30
13:00 - 14;00
Sesiwn NERS
Dydd Mercher 07:00 - 22:00 Ystafell Ffitrwydd ac Ystafell Pwysau
Dydd Iau 07:00 - 22:00 Ystafell Ffitrwydd ac Ystafell Pwysau
10:00 - 12:00 Sesiwn NERS
Dydd Gwener 07:00 - 21:00 Ystafell Ffitrwydd ac Ystafell Pwysau
10:00 - 11:00 Sesiwn Actif Am Oes
12:30 - 13:30 Sesiwn NERS
Dydd Sadwrn 08:00 - 18:00 Ystafell Ffitrwydd ac Ystafell Pwysau
Dydd Sul 08:00 - 20:00 Ystafell Ffitrwydd ac Ystafell Pwysau

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Dydd Amser Gweithgaredd  
Dydd Llun 07:00-07:30 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
09:00-10:00 Yoga i Ddechreuwyr **CYCHWYN 20/05/24**
09:30-10:00 Cyflyru Cylchol Llawn
10:00-10:30 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
10:45-11:15 Ymarfer Cylchol Ysgafn
17:30-18:00 Cyflyru Cylchol Llawn
19:00-19:45 Ymarfer Swyddogaethol
Dydd Mawrth 07:00-07:30 Ymarfer Swyddogaethol
09:30-10:15 Cylched
17:30-18:00 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
18:15-18:45 Craidd
Dydd Mercher 07:00-07:30 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
09:30-10:00 Coesa a Craidd
10:00-10:30 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
10:45-11:15 Cylched Ysgafn
17:30-18:15 HIIT *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
19:00-19:45 Cylched Pwysau
19:00-20:00 Yoga Canolradd **CYCHWYN 22/05/24**
Dydd Iau 07:00-07:30 Cylched Pwysau
09:30-10:00 Cylched Pwysau
12:30-13:00 Ymarfer y Dydd
11.15-12.00 Nofio Acwa - Aqua
14:00-15:30 Dementia Actif
17:30-18:15 Cylched
19.00-19.30 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
Dydd Gwener 07:00-07:30 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
09:30-10:00 Ymarfer Swyddogaethol
10:00-10:30 Seiclo Dan Do *Addas ar gyfer plant 11-18 oed
10:00-11.00 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd
11.15-12.00 Cylched Ysgafn
17:30-18:15 Cylched Body Blast
Dydd Sadwrn 09:00-09:45 Cylched
Dydd Sul 17.00-17.45 Cylched TABATA

Pwll Nofio

Dydd Amser Gweithgaredd  
Dydd Llun 08:00 - 09:00 Nofio Lon
09:45 - 10:15 Gwersi Nofio Ysgol
10:15 - 10:45 Gwersi Nofio Ysgol
10:45 - 11:15 Gwersi Nofio Ysgol
11:15 - 12:00 Nofio i'r Anabl
12:00 - 13:00 Nofio Lon
12:15 - 12:45 Nofio Swigod
13:00 - 14:30 Gwersi Nofio Ysgol
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus (pwll bach ar gau 15:30)
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
17:30 -18:00 Nofio Ffitrwydd Iau **Cychwyn 29/01/24**
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus 2 x lon yn unig
19:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus 2 x lon yn unig
18:00 - 19:00 Clwb Nofio Caernarfon
19:00 - 20:00 Clwb Nofio Caernarfon
20:00 - 20:30 Gwersi Dysgu Nofio i Oedolion
20:00 - 20:30 Nofio Lon 3 x lon yn unig
20:30 - 21:00 Nofio Lon
Dydd Mawrth 08:00 - 09:00 Nofio Lôn (3 lôn)
09:45 - 10:15 Gwersi Nofio Ysgol
10:15 - 10:45 Gwersi Nofio Ysgol
11:00 – 11:45 Nofio Cyhoeddus
11:45-13:00 Nofio Lôn
13:00 - 14:30 Gwersi Nofio Ysgol
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus (pwll bach ar gau 15:30)
16:00 - 18:15 Gwersi Nofio
18:15 - 20:00 Nofio Cyhoeddus 2 x lon yn unig
18:00 - 19:00 Clwb Nofio Caernarfon
19:00 - 20:00 Clwb Nofio Caernarfon
19:00 - 20:00 Clwb Nofio Caernarfon
Dydd Mercher 07:00-08:00 Nofio Lon (x2 lon yn unig)
08:00 - 09:00 Nofio Lon
09:30 - 10:00 Gwersi Nofio Ysgol
10:00 - 10:30 Gwersi Nofio Ysgol
10:30 - 11:00 Gwersi Nofio Ysgol
11:00 - 12:00 Nofio Am Ddim 60+
12:00 - 13:00 Nofio Lon
13:00 - 14:30 Gwersi Nofio Ysgol
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 19:45 Aerobeg Dwr *Cysylltwch ar Ganolfan am fwy o wybodaeth
20:00 - 21:00 Nofio Lon
Dydd Iau 08:00 - 09:00 Nofio Lon
09:30 - 10:00 Gwersi Nofio Ysgol
10:00 - 10:30 Gwersi Nofio Ysgol
10:45 - 11:15 Gwersi Nofio Ysgol
11:15 - 12:00 Acwa Ffit (60+)
12:00 - 13:00 Nofio Lon
13:00 - 13:30 Gwersi Nofio Ysgol
13:30 - 14:00 Gwersi Nofio Ysgol
14:00 - 14:30 Gwersi Nofio Ysgol
14:30 - 15:00 Gwersi Nofio Ysgol
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus (pwll bach ar gau 15:30)
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus 2 x lon yn unig
19:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus 2 x lon yn unig
18:00 - 20:00 Clwb Nofio Caernarfon
20:00 - 21:00 Clwb Nofio Masters Caernarfon
Dydd Gwener 08:00 - 09:00 Nofio Lon
09:30-10:00 Gwersi Nofio Ysgol
10:00-10:30 Gwersi Nofio Ysgol
10:30-11:00 Gwersi Nofio Ysgol
11:15-12:00 Nofio Anabl
12:00 - 13:00 Nofio Lon
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 20:00 Clwb Nofio
20:00 – 21:00 Nofio Lon
Dydd Sadwrn 09:00 - 11:30 Gwersi Nofio
11:30 - 14:30 Nofio Cyhoeddus **Cysylltwch a'r ganolfan**
14:30 – 15:30 Nofio Lon
Dydd Sul 08:30 - 09:30 Clwb Nofio Masters Caernarfon
09:45 - 11:05 Gwersi Nofio
11:30 - 13:30 Nofio Cyhoeddus
11:30 - 12:00 Nofio Swigod
13:30 - 14:30 Nofio Am Ddim 0-16 oed
14:30 - 15:30 Nofio Lon
14:30 - 15:30 Nofio Cyhoeddus Teulu (Pwll Bach)
16:00 - 19:00 Clwb Nofio Caernarfon

Gymnasteg

Gwersi Gymnasteg

Dydd Mawrth 16:00 - 16:45 Efydd
16:45 - 17:30 Arian
17:30 - 18:15 Aur
18:15 - 19:00 Platinwm

Gymnasteg Rhiant a Phlentyn  (safle Arfon)

Dydd Mawrth 14:00 – 14:45

Tenis Cymdeithasol

Dydd Llun: 20:00 – 22:00

Dydd Gwener: 11:00 – 13:00

Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01286 676945

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.