Amserlenni

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn
Byw'n Iach Arfon.

Amserlenni
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Isod ceir yr amserlenni ar gyfer
Byw’n Iach Arfon rhwng 24/02/20 – 05/04/20:

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

Amser Gweithgaredd Lleoliad
Dydd Llun
06:45 – 07:15 Seiclo Dan Do – Keiser C.T
09:20 – 09:50 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
10:00 – 10:40 Seiclo Dan Do – Keiser C.T
11:00 – 11:30 Cyflyru Ysgafn C.T
17:20 – 17:50 TABATA C.H
18:00 – 19:00 Yoga C.H
18:10 – 18:40 Ffitrwydd Craidd (Seiliedig ar y Llawr) C.T
18:45 – 19:15 Seiclo Dan Do – Keiser C.T
19:30 – 20:00 Powerwave (Rhaid Llogi) C.H
Dydd Mawrth
06:45 -07:15 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
09:20 – 09:50 Powerwave (Rhaid Llogi) C.H
10:00 – 11:00 Yoga (Poen Cefn) C.H
10:30 – 11:15 L.I.I.T. C.H
13:00 – 13:30 Cyflyru Cylchol C.T
17:30 – 18:30 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
17:30 – 18:10 PUMP FX C.H
19:30 – 20:15 Cyflyru Cylchol C.T
Dydd Mercher
06:45 – 07:15 Seiclo dan Do – Keiser C.T
09:20 – 09:50 HIIT C.T
10:00 – 10:40 Seiclo dan Do – Keiser C.T
10:45 – 11:30 Cyflyru Ysgafn C.T
17:30 – 18:00 HIIT C.T
18:30 – 19:00 Seiclo dan Do – Keiser C.T
19:30 – 20:00 Powerwave (Rhaid Llogi) C.H
Dydd Iau
06:45 – 07:15 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
09:20 – 09:50 Cyflyru Cylchol C.H
10:00 – 10:30 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
10:00 – 11:15 Yoga C.H
11:30 – 12:15 Acwa Aerobeg C.H
12:15 – 12:45 Ffitrwydd Craidd C.T
13:00 – 13:30 Powerwave C.H
17:30 – 18:00 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
18:00 – 18:45 Cyflyru Metabolig C.H
18:30 – 19:00 Boxer Cylchol C.T
19:10 – 19:50 Seiclo dan Do – Keiser C.T
Dydd Gwener
06:45 – 07:15 Powerwave (rhaid llogi) C.H
07:30 – 08:00 Seiclo dan Do – Keiser C.T
09:20 – 09:50 Pump FX C.H
10:00 – 10:45 Hyfforddiant Suspension (TRX)
(Rhaid Llogi)
C.T
11:00 – 11:30 Ymestyn (Seliedig ar y Llawr) C.H
12:00 – 13:00 Cyflyru Cylchol Ysgafn C.T
17:30 – 18:00 TABATA C.H
18:15 – 18:45 Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
Dydd Sadwrn
08:45 – 09:15 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
09:30 – 10:00 HIIT C.T
Dydd Sul
09:15 – 10:00 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
11:00 – 11:45 Soffa i 5k (cychwyn ar y 08/03/20) C.T
17:00 – 17:30 Cyflyru Cylchol C.T
17:45 – 18:15 Seiclo Dan Do – Keiser C.T

 

Nofio

Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â’r Ganolfan Hamdden am fwy o wybodaeth.

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
07:30 – 09:00 Nofio Lôn Yn Unig
10:15 – 10:45 Nofio Rhiant a Babi (0-3)
11:15 – 12:00 Nofio i’r Anabl
20:00 – 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 – 15:45 Nofio Cyhoeddus
18:00 – 19:40 Nofio Cyhoeddus (2 Lon)*
19:00 – 19:40 Nofio Ffit (8-12 oed)
19:40 – 21:00 Nofio Lon (2 Lon)
20:00 – 21:00 Gwersi Oedolion (3 Lon)
Dydd Mawrth
07:45 – 09:00 Nofio Lôn Yn Unig
10:45 – 11:45 Nofio 60+
11:45 – 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 – 15:45 Nofio Cyhoeddus (Pwll Mawr Yn Unig)
18:15 – 19:30 Nofio Cyhoeddus (2 Lon)*
19:30 – 21:30 Nofio Lôn
Dydd Mercher
08:00 – 09:00 Nofio Lôn Yn Unig
11:30 – 13:00 Nofio Cyhoeddus (pwll bach ar gau 11:30-12)
12:00 – 13:00 Nofio am ddim i 60+
18:00 – 19:00 Nofio Cyhoeddus (3 Lon)*
19:00 – 20:00 Merched Yn Unig
20:00 – 21:00 Nofio Lon (3 Lon)
Dydd Iau
07:45 – 09:00 Nofio Lôn Yn Unig
11:15 – 12:15 Nofio Cyhoeddus (2 Lon)*
11:30 – 12:15 Aerobeg Dŵr
12:15 – 13:00 Nofio Lon
15:00 – 15:55 Nofio Cyhoeddus
18:00 – 19:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Gwener
07:30 – 09:00 Nofio Lôn Yn Unig
11:15 – 12:00 Nofio i’r Anabl
12:00 – 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 – 15:45 Nofio Cyhoeddus
17:00 – 18:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sadwrn
13:15 – 16:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sul
09:30 – 10:30 Nofio Cyhoeddus (3 Lon)*
10:30 – 14:30 Nofio Cyhoeddus
13:30 – 14:30 Nofio Am Ddim (O Dan 16 oed)

Ystafell Ffitrwydd - Canolfan Tennis a Ffitrwydd

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi. Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd – am fwy o wybodaeth cysylltwch a’r dderbynfa.

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
06:30 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
10:30 – 11:30 Sesiwn Calon Lan NERS
Dydd Mawrth
06:30 – 22:00 Defnydd cyhoeddus
10:00 – 12:00 *NERS
Dydd Mercher
06:30 – 22:00 Defnydd cyhoeddus
12:00 – 13:00 *Adferiad Cardiaidd
Dydd Iau
06:30 – 22:00 Defnydd cyhoeddus
10:00 – 12:00 *NERS
16:30 – 17:30 *NERS
Dydd Gwener
09:30 – 10:30 Sesiwn Calon Lan NERS
06:30 – 21:00 Defnydd cyhoeddus
09:00 – 10:30 *Adferiad cardiaidd
11:30 – 12:30 *Lifestyle
Dydd Sadwrn
08:00 – 18:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul
08:00 – 20:00 Defnydd cyhoeddus
Anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd
Anwythiad Oedolion
Dydd Llun
12:30 – 13:30
Dydd Mawrth
19:15 – 19:45
Dydd Iau
19:15 – 20:00
Dydd Sadwrn
14:30 – 15:30
 Dydd Sul
14:30 – 15:30

 

Anwythiad Pobl Ifanc (11-15 oed)
Dydd Sadwrn
13:00 – 14:00
Dydd Sul
13:00 – 14:00

Ystafell Bwysau - Canolfan Nofio a Chwaraeon

Dewisiadau o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael. Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau – am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r dderbynfa.

Diwrnod Amser
Dydd Llun 07:00 – 21:30
Dydd Mawrth 07:00 – 21:30
Dydd Mercher 07:00 – 21:00
Dydd Iau 07:00 – 22:00
Dydd Gwener 07:00 – 21:00
Dydd Sadwrn 08:00 – 16:45
Dydd Sul 08:00 – 20:00

Tenis

Mae amrywiaeth o weithgareddau tenis ar gael yn y ganolfan. Fe’ch cynghorir i logi y cyrtiau 3 diwrnod ymlaen llaw drwy gysylltu â’r ganolfan.
Mae 3 cwrt dan do a 4 cwrt awyr agored ar gael. Gall racedi a pheli gael eu llogi am ddim, yn ogystal mae racedi a grips ar gael i’w prynu. Mae gwasanaeth atgyweirio racedi ar gael hefyd – cysylltwch gyda’r ganolfan tenis am fwy o wybodaeth.

Dydd Llun
 19:00 – 22:00
Dydd Mawrth
 11:00 – 13:00
Dydd Gwener
11:00 – 13:00

Gweithgareddau Plant

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran.

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
15:30 – 18:00 Gwersi Nofio
16:00 – 16:30 Ffitrwydd i blant
19:00 – 19:40 Nofio Ffit (8 – 12 oed)
Dydd Mawrth
15:30 – 18:00 Gwersi Nofio
16:00 – 18:00 Gwersi Tenis
16:00 – 19:00 Gwersi Gymnasteg
Dydd Mercher
15:30 – 18:00 Gwersi Nofio
16:00 – 17:00 Gwersi Sboncen
20:00 – 20:45 Nofio Ffit (12-16 oed)
Dydd Iau
15:30 – 18:00 Gwersi Nofio
16:00 – 19:00 Gwersi Tenis
Dydd Gwener
15:30 – 18:00 Gwersi Nofio
16:00 – 18:00 Gwersi Tenis
Dydd Sadwrn
09:00 – 11:35 Gwersi Nofio
10:30 – 12:30 Gwersi Tenis
Dydd Sul
09:00 – 11:00 Gwersi Nofio
13:30 – 14:30 Nofio am Ddim (o dan 16)
15:15 – 15:45 HIIT i Blant (11-15 oed)
15:30 – 17:00 Gwersi Nofio
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.