Amseroedd Agor

Oriau Agor ar gyfer
Byw'n Iach Arfon, Caernarfon

Amseroedd Agor
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Mae’r Canolfan ar Gau

Yn sgil datblygiadau diweddar ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, rydym wedi penderfynu i gau canolfannau Byw’n Iach ledled Gwynedd, ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Amseroedd Agor –
Canolfan Nofio a Chwaraeon

Diwrnod Amser
Dydd Llun 07:00 – 21:30
Dydd Mawrth 07:00 – 21:30
Dydd Mercher 07:00 – 21:00
Dydd Iau 07:00 – 22:00
Dydd Gwener 07:00 – 21:00
Dydd Sadwrn 08:00 – 17:00
Dydd Sul 08:00 – 20:30

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.

Noder, nid yw’r oriau agor hyn yn gwarantu y bydd yr holl gyfleusterau ar gael yn ystod yr oriau agor hyn.

Amseroedd Agor –
Canolfan Tenis a Ffitrwydd

Diwrnod Amser
Dydd Llun 06:30 – 22:00
Dydd Mawrth 06:30 – 22:00
Dydd Mercher 06:30 – 22:00
Dydd Iau 06:30 – 22:00
Dydd Gwener 06:30 – 21:00
Dydd Sadwrn 08:00 – 18:00
Dydd Sul 08:00 – 20:00

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.

Dydd Amser
Dydd Gwener y Groglith 10/406:30 - 12:00
Dydd Llun Pasg 13/4Ar Gau
Gŵyl y Banc 08/0506:30 - 12:00
Gŵyl y Banc 25/05Ar Gau
Gŵyl y Banc 31/0806:30 - 12:00

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.