Gwybodaeth - Byw'n Iach Arfon

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau, yr amseroedd agor, yr amserlenni a'r rheoliadau newydd

Gwybodaeth – Byw’n Iach Arfon
Byw’n Iach Arfon, Caernarfon

Canolfan Byw’n Iach Arfon

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd
Rhaglen Gymnasteg
Rheolau Canolfan

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Pwll Nofio
 • Cyrtiau Tenis – Dan Do ac Awyr Agored (Archebion dros y ffôn yn unig o 17/08)

Mae’r ystafell ffitrwydd bellach wedi’i rhannu’n 2 barth. Dim ond mynediad i un parth y bydd pob archeb yn ei ganiatáu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis eich parth ddymunol wrth archebu.

Mae’r offer canlynol ar gael ym mhob parth:

Tocyn Ffitrwydd – Parth 1 (Zone 1)

3 x treadmills
2 x cross-trainers
2 x stationary bikes
1 x  Rower
1 x hand rack (upper body pedal machine)
1 x cable chest press
1 x cable leg press
1 x cable leg extension
1 x cable leg curl
1 x cable shoulder press
1 x cable lat pull down

Tocyn Cardio – Parth 2 (Zone 2) (AR GAEL TAN Y 20fed o FEDI 2020)

2 x  air bikes
2 x SkiErgs
3 x rowers
2 x stationary / watt bikes
2 x treadmill
1 x cross trainer

Tocyn Pwysau – Parth 2 (Zone 2) (AR GAEL O’R 21ain O FEDI 2020)
 • Various dumbells 2.5kg – 40kg
 • Kettle bells sets of 4kg – 40kg
 • Squat rack x 1 + plates + bar
 • Smith machine + plates+Bench
 • Olympic platfform + bar + boxes + plates
 • Power rack + plates+bench
 • Hack squat + plates
 • Legpress + plates
 • 2 x benches
 • Incline bech press + weights
 • Flat Bench press + weights
 • Latpull down
 • Seated row
 • Roman chair
 • Seated preacher curl
 • Jordan Barbells 10kg – 55kg
 • Box (for jumping)
 • Cable machine
 • 1 x Ski urg
 • 1 x Rower
 • 1 x Assult bike

 

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Maent wedi’u cyfyngu i sesiynau 45 munud i sicrhau amser ar gyfer glanhau. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

 • TABATA

  -

  Dewch a mat ffitrwydd a dumbells eich hun (DOSBARTH AR GAEL AR ZOOM)

 • Cyflyru Craidd

  -

  Dewch mat ffitrwydd eich hun.

 • Cyflyru'r Corff

  -

  Angen Dumbells

 • Cylched Cardio

  -

  Dewch mat ffitrwydd eich hun. AR GAEL AR ZOOM

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

 

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y dosbarthiadau ffitrwydd Zoom.

 

Archebu Sesiwn Pwll y Nofio

Rhaid archebu sesiynau yn y pwll nofio ymlaen llaw. Maent wedi’u cyfyngu i sesiynau 45 munud i sicrhau amser ar gyfer glanhau. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Rhaglen Gymnasteg

Sesiwn Rhiant a Phlentyn newydd ar gael yn Byw’n Iach Arfon nawr!

Dydd Mawrth 14:00 – 14:45

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu! Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill!

Sesiwn 45 munud · £5.50 · i plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad

Mwy o wybodaeth am sesiynau

Rheolau Covid-19 y Tu Mewn i’r Ganolfan

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Arfon heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Arfon, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.