Croeso i
Byw'n Iach Bangor,
Gogledd Cymru

Darparwyr cyfleusterau nofio, plymio,
chwaraeon a ffitrwydd
ym Mangor, Gogledd Cymru...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

Hafan
Byw’n Iach Bangor
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

AMSERLEN GWYLIAU HAF

Yn ystod y gwyliau haf (22/07 - 01/09/19) mi fyddwn yn rhedeg yr amserlen yma: Amserlen Haf 2019 - Bangor

Yn anffodus, mae ein lifft allan o ddefnydd ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Cwrs Brys Nofio ac Gwersi Plymio Haf 2019

Cwrs nofio brys i ddechreuwyr yn rhedeg trwy'r wythnos yn ystod y gwyliau haf.

Ac hefyd! Gwersi Plymio dyddliol am £1.50 y syesiwn.

Cwrs Brys Nofio ac Gwersi Plymio
Gwersi Nofio Plant ym Mangor

Mae Byw’n Iach yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob gallu fel rhan o’n gwaith i annog pawb i fyw’n iach.

Rydym yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru ac rydym yn helpu plant i ennill y sgil bywyd hanfodol hon.

Gwersi Nofio Plant
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Bangor

Mae Byw’n Iach Bangor yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Nofio yw'r ffocws allweddol yn y safle hwn. Efo ddau bwll nofio, byrddau plymio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a phlatfform 5m (yn unig un yn Ogledd Cymru). Rydym yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion a gwersi plymio hefyd.

Gyda'r dechnoleg ddiweddaraf i helpu i wella technegau plymio a diogelu nofwyr, rydych chi'n sicr o fwynhau eich profiad nofio yn Byw'n Iach Bangor.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, Wattbike a phwysau rhydd.

Mae gennym 2 gwrt pêl-droed 5-bob-ochr gyda 3G AstroTurf.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Ffordd Y Garth,
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SD
Rhif ffôn:
01248 370600

4

bwrdd plymio

1

ystafell ffitrwydd

2

pwll nofio

2

maes 5-bob-ochr

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.