Croeso i
Byw'n Iach Bangor,
Gogledd Cymru

Darparwyr cyfleusterau nofio, plymio,
chwaraeon a ffitrwydd
ym Mangor, Gogledd Cymru...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

Hafan
Byw’n Iach Bangor
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

Neges i Gwsmeriaid:

Mi fydd y pwll nofio mawr a bach ar gau ar 23/02/24 rhwng 12:30-15:00 oherwydd gala Nofio

Mae'r lifft yn Byw'n Iach Bangor allan o ddefnydd.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleuster a achosir

--------------------------

Rydym efo Nofio Lon (1 x lon) o 06:30 – 08:00y.b pob bore dydd Gwener yn Byw’n Iach Bangor ond bydd angen archebu o flaen llaw.

Nofio Swigod

Mae’r sesiynnau yma yn gyfle cynnar i blant fwynhau’r dŵr gyda rhiant neu warcheidwad.

Nofio Swigod
Actif Am Oes!

Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!

Actif Am Oes
Gwersi Nofio Plant

Mae Byw’n Iach yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob gallu fel rhan o’n gwaith i annog pawb i fyw’n iach.

Rydym yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru ac rydym yn helpu plant i ennill y sgil bywyd hanfodol hon.

Gwersi Nofio Plant
Actif Am Oes

Ystod newydd o ddosbarthiadau ffitrwydd o ddwysedd isel ar gyfer pob oedran ar draws Gwynedd ac ar-lein!

Actif Am Oes
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.
Cysylltwch

Ynghylch a Byw’n Iach Bangor

Mae Byw’n Iach Bangor yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Nofio yw'r ffocws allweddol yn y safle hwn. Efo ddau bwll nofio, byrddau plymio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a phlatfform 5m (yn unig un yn Ogledd Cymru). Rydym yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion a gwersi plymio hefyd.

Gyda'r dechnoleg ddiweddaraf i helpu i wella technegau plymio a diogelu nofwyr, rydych chi'n sicr o fwynhau eich profiad nofio yn Byw'n Iach Bangor.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, Wattbike a phwysau rhydd.

Mae gennym 2 gwrt pêl-droed 5-bob-ochr gyda 3G AstroTurf.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Ffordd Y Garth,
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SD
Rhif ffôn:
01248 370600

4

bwrdd plymio

1

ystafell ffitrwydd

2

pwll nofio

2

maes 5-bob-ochr

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.