Croeso i
Byw'n Iach Bangor,
Gogledd Cymru

Darparwyr cyfleusterau nofio, plymio,
chwaraeon a ffitrwydd
ym Mangor, Gogledd Cymru...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

Hafan
Byw’n Iach Bangor
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

‘Da ni ar agor!

Am fwy o wybodaeth ewch i: Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Bangor

Mae Byw’n Iach Bangor yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Nofio yw'r ffocws allweddol yn y safle hwn. Efo ddau bwll nofio, byrddau plymio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a phlatfform 5m (yn unig un yn Ogledd Cymru). Rydym yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion a gwersi plymio hefyd.

Gyda'r dechnoleg ddiweddaraf i helpu i wella technegau plymio a diogelu nofwyr, rydych chi'n sicr o fwynhau eich profiad nofio yn Byw'n Iach Bangor.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, Wattbike a phwysau rhydd.

Mae gennym 2 gwrt pêl-droed 5-bob-ochr gyda 3G AstroTurf.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Ffordd Y Garth,
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SD
Rhif ffôn:
01248 370600

4

bwrdd plymio

1

ystafell ffitrwydd

2

pwll nofio

2

maes 5-bob-ochr

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.