Croeso i
Byw'n Iach Bangor,
Gogledd Cymru

Darparwyr cyfleusterau nofio, plymio,
chwaraeon a ffitrwydd
ym Mangor, Gogledd Cymru...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

Hafan
Byw’n Iach Bangor
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Bangor...

PWLL NOFIO AR GAU DYDD IAU 27/02/20 (14:30 – 17:00) + DIM ACWA NATAL 28/2/20 + 06/03/20 + DIM ACWA AEROBICS ON 27/02/20.

Bydd y pwll nofio wedi cau DYDD IAU 27/02/20 rhwng 14:30 – 17:00.
Ni fydd dosbarth acwa natal ar DYDD GWENER 28/02/20 + 06/03/20

Dim Acwa Aerobics ar y 27/02/20
Ymddiheurwn am yr anghyfleuster yma.

Wythnos Byw’n Iach

Amrywiaeth o weithgareddau, dosbarthiadau, a DIWRNOD AGORED AM DDIM rhwng 30/03/20 - 04/04/20!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth...
Ioga

Mae ioga yn ffurf hynafol o ymarfer corff sy’n helpu rhoi hwb lles corfforol a meddyliol.

Ymlaciwch. Anadlu. Ymestyn. Teimlwch y manteision.

Ioga
Gwersi Nofio Plant ym Mangor

Mae Byw’n Iach yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob gallu fel rhan o’n gwaith i annog pawb i fyw’n iach.

Rydym yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru ac rydym yn helpu plant i ennill y sgil bywyd hanfodol hon.

Gwersi Nofio Plant
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau ym Mangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Bangor

Mae Byw’n Iach Bangor yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Nofio yw'r ffocws allweddol yn y safle hwn. Efo ddau bwll nofio, byrddau plymio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a phlatfform 5m (yn unig un yn Ogledd Cymru). Rydym yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion a gwersi plymio hefyd.

Gyda'r dechnoleg ddiweddaraf i helpu i wella technegau plymio a diogelu nofwyr, rydych chi'n sicr o fwynhau eich profiad nofio yn Byw'n Iach Bangor.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, Wattbike a phwysau rhydd.

Mae gennym 2 gwrt pêl-droed 5-bob-ochr gyda 3G AstroTurf.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Ffordd Y Garth,
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SD
Rhif ffôn:
01248 370600

4

bwrdd plymio

1

ystafell ffitrwydd

2

pwll nofio

2

maes 5-bob-ochr

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.