Ioga

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bangor

Ioga

Mae ioga yn ffurf hynafol o ymarfer corff sy’n helpu rhoi hwb lles corfforol a meddyliol.Mae osgo ioga clasurol, a addaswyd lle bo angen, yn ein helpu i adennill neu gynnal cryfder ac ystwythder y cyhyrau a’r cymalau a gwella gweithrediad holl systemau’r corff.

Addas ar gyfer dechreuwyr a’r rheiny sydd â mwy o brofiad.

Mae Ioga ar gael yng nghanolfan Bangor ar y dyddiau canlynol:

09:30 – 10:45 – Ioga (Canolraddol)

10:50 – 12:05 – Ioga (Dechreuwr)

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.