Pwll Padlo Tu Allan

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bangor

Mae Pwll Padlo Bangor ar gael i aelodau Byw’n Iach.

Nid oes angen archebu lle o flaen llaw! Ond bydd rhaid llewnwi ffurflen profi ac olrhain ar ôl cyraedd.

Dyma reolau ar gyfer defnyddio’r pwll padlo:

  • I bob defnyddiwr nodi eu presenoldeb yn y brif dderbynfa yn Byw’n Iach Bangor.
  • Bydd angen i chi gasglu band mynediad cyn defnyddio’r ardal pwll padlo.
  • Cofiwch ddychwelwch eich band i’r dderbynfa ar ôl ei ddefnyddio.
  • Cynghorir plant i ddod yn ‘beach ready’.
  • Cadwch at ganllawiau cyfredol y llywodraeth.
  • Mae cadw pellter cymdeithasol o 2m yn orfodol.
  • Mae toiledau ar gael yn y prif adeilad.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.