Nofio Lôn

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bangor

Nofio Lôn

Ffordd ddiogel ac effeithiol o fwynhau nofio. Yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hyfforddi ar gyfer digwyddiadau eraill neu’n ceisio gwella eu nofio o bell.

Dyma fwy o resymau pam mae nofio lôn yn wych:

  • Rydych chi’n rhannu lôn gyda nofwyr o gyflymder tebyg
  • Mynnwch gyngor gan nofwyr profiadol
  • Mae nofio yn agos at eraill yn ysgogydd gwych ac yn gallu gwella’ch dygnwch
  • Mae’n gwneud nofio trac cefn yn haws
  • Gallwch gadw rhythm a chanolbwyntio ar eich strôc

 

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.