Amserlenni

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn Byw'n Iach Bangor.

Amserlenni
Byw’n Iach Bangor

Isod ceir yr amserlenni ar gyfer
Byw’n Iach Bangor rhwng 24/02/20 – 05/04/20:

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr.

Dydd Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 09:30 – 10:45 Ioga (Canolraddol)
10:50 – 12:05 Ioga (Dechreuwr)
Dydd Mawrth 17.30 – 18.00 Sesiwn Ffitrwydd (11 – 15 oed)

Nofio - Pwll Mawr

Mae amryw o weithgareddau ar gael yn y pwll. Mae gogls a napis nofio ar gael i brynu.

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
09:00 – 11:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
13:00 – 15:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
18:00 – 19:00 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
Dydd Mawrth
09:00 – 11:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
13:00 – 15:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
18:00 – 19:30 Nofio Cyhoeddus (1/2 pwll)
19:30 – 20:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
Dydd Mercher
09:00 – 11:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
13:00 – 15:00 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
18:00 – 19:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
19:30 – 20:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
20:00 – 20:30 Gwers Nofio Oedolyn (Dechreuwyr)
20:30 – 21:00 Gwers Nofio Oedolyn (Gwelliant)
Dydd Iau
09:00 – 11:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
13:00 – 15:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
18:00 – 19:00 Nofio Cyhoeddus (1/2 pwll)
19:30 – 20:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
Dydd Gwener
09:00 – 11:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
11:30 – 12:30 Sesiwn Nofio am ddim i 60+
13:00 – 15:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
Dydd Sadwrn
11:00 – 12:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
12:00 – 14:30 Nofio Cyhoeddus
14:30 – 15:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
Dydd Sul
08.00 – 08.45 Nofio i’r Anabl yn unig
09.00 – 11.30 Nofio Cyhoeddus
11.30 – 12.00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
12.00 – 14.00 Nofio Cyhoeddus
14.00 – 15.00 Nofio am Ddim (o dan 16 oed)
14.30 – 15.00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)

 

*Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

Mae nofio lôn ar gael ar yr adegau canlynol ym Mangor:

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
07:15 – 09:00 Nofio Lôn (6 lôn)
11:30 – 13:00 Nofio Lôn (6 lôn)
17:00 – 18:00 Nofio Lôn (2 lôn)
19:00 – 20:00 Nofio Lôn (4 lôn)
Dydd Mawrth
08:00 – 09:00 Nofio Lôn (6 lôn)
11:30 – 13:00 Nofio Lôn (6 lôn)
17:00 – 18:00 Nofio Lôn (3 lôn)
20:00 – 21:00 Nofio Lôn (2 lôn)
Dydd Mercher
07:00 – 08:00 Nofio Lôn (2 lôn)
08:00 – 09:00 Nofio Lôn (6 lôn)
11:30 – 13:00 Nofio Lôn (6 lôn)
17:00 – 18:00 Nofio Lôn (2 lôn)
Dydd Iau
07:30 – 08:00 Nofio Lôn (3 lôn)
08:00 – 09:00 Nofio Lôn (6 lôn)
11:30 – 13:00 Nofio Lôn (6 lôn)
17:00 – 18:00 Nofio Lôn (3 lôn)
19:00 – 19:30 Nofio Lôn (2 lôn)
Dydd Gwener
07:00 – 08:00 Nofio Lôn (1 lôn)
08:00 – 09:00 Nofio Lôn (6 lôn)
11:30 – 13:00 Nofio Lôn (6 lôn)
17:30 – 18:30 Nofio Lôn (2 lôn)

Nofio - Pwll Bach

 

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
08:00 – 08:30 Nofio Cyhoeddus
11:30 – 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 – 15:30 Nofio Cyhoeddus
17:00 – 20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mawrth
 08:00 – 08:30 Nofio Cyhoeddus
 11:30 – 13:00 Nofio Cyhoeddus (1/2 Pwll)
17:00 – 20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mercher
 08:00 – 08:30 Nofio Cyhoeddus
 11:30 – 13:00 Nofio Cyhoeddus (1/2 Pwll)
 12:30 – 13:00 Rhiant a Phlentyn
17:00 – 20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Iau
 08:00 – 08:30 Nofio Cyhoeddus
11:15 – 12:00 Sesiwn Nofio Cyfeillgar Dementia
 12:00 – 12:45 Acwa Aerobics
14:45 – 15:30 Nofio Cyhoeddus
 17:00 – 20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Gwener
 08:00 – 08:30 Nofio Cyhoeddus
11:30 – 12:30 Acwa Natal
 12:30 – 13:00 Nofio Cyhoeddus
 14:45 – 15:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sadwrn
 11:00 – 15:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sul
 09:30 – 12:00 Nofio Cyhoeddus (1/2 Pwll)
 12:00 – 14:00 Nofio Cyhoeddus
 14:00 – 15:00 Nofio am Ddim (odan 16 oed)

*Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

Ystafell Ffitrwydd

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

 

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
07:00 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus (offer cardio yn unig rhwng  09:00 – 12:15)
Dydd Mawrth
06:45 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher
06:15 – 09:30 Defnydd Cyhoeddus
11:30 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau
17:30 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener
06:15 – 09:30 Defnydd Cyhoeddus
11:30 – 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn
07:45 – 17:30 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul
07:45 – 11:00 Defnydd Cyhoeddus
12:00 – 17:30 Defnydd Cyhoeddus

Studio

 

Amser Gweithgaredd
Dydd Llun
07:00 – 09:00 Defnydd Cyhoeddus
12:15 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mawrth
06:45 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher
06:15 – 09:30 Defnydd Cyhoeddus
11:30 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau
07:30 – 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener
06:15 – 09:30 Defnydd Cyhoeddus
11:30 – 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn
07:45 – 17:30 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul
07:45 – 11:00 Defnydd Cyhoeddus
12:00 – 17:30 Defnydd Cyhoeddus
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.