Amseroedd Agor

Amseroedd Agor Byw'n Iach Bangor

Amseroedd Agor
Byw’n Iach Bangor

Mae’r Canolfan ar Gau

Yn sgil datblygiadau diweddar ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, rydym wedi penderfynu i gau canolfannau Byw’n Iach ledled Gwynedd, ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Amseroedd Agor

Noder, nid yw’r oriau agor hyn yn gwarantu y bydd yr holl gyfleusterau ar gael yn ystod yr oriau agor hyn.

Gwiriwch yr Amserlen i weld beth sydd ar gael.

Yr amseroedd isod yw amseroedd agor yr adeilad yn unig:

Diwrnod Amser
Dydd Llun 07:00 – 22:00
Dydd Mawrth 06:45 – 22:00
Dydd Mercher 06:15 – 22:00
Dydd Iau 07:30 – 22:00
Dydd Gwener 06:15 – 21:00
Dydd Sadwrn 07:45 – 17:30
Dydd Sul 07:45 – 17:30

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.