Canolfan ar Gau

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bangor

Mae’r ganolfan ar gau ar hyn o bryd ac nid oes amserlen weithredol ar gael.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gydag amserlen newydd pan fydd y canolfannau’n ailagor.

Mae diogelwch a lles ein cwsmeriaid, staff a phawb sy’n defnyddio’r canolfannau o bwys mawr i ni ac rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad yn y mater hwn.

Bydd aelodaeth y cwsmeriaid hynny sydd ag aelodaeth Debyd Uniongyrchol misol yn cael ei rewi’n awtomatig o heddiw ymlaen. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Ni chymerir taliad ar 1 Ebrill. Bydd eich aelodaeth yn cael ei hail-gychwyn pan fydd y canolfannau’n ailagor a gwasanaethau ar gael eto.

I’r rhai sydd â thocynnau blynyddol, rydym am ychwanegu amser at eich aelodaeth pan fyddwn yn ailagor, i wneud iawn am yr amser y mae’r ganolfan ar gau.

Mae ein canolfannau hefyd yn cael eu defnyddio gan ystod o sefydliadau partner fel llyfrgelloedd a darparwyr gofal plant. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda’r sefydliadau hynny i sicrhau ein bod yn gallu cynnal mynediad cyhyd ag y mae angen y gwasanaethau hynny. Byddwn yn annog ein partneriaid i ddiweddaru eu defnyddwyr yn uniongyrchol.

Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y sefyllfa trwy ein sianelau cyfathrebu arferol.

Cymerwch ofal dros yr wythnosau nesaf a diolch yn fawr am eich amynedd a’ch cefnogaeth.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.