Gwybodaeth - Byw'n Iach Bangor

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau, yr amseroedd agor, yr amserlenni a'r rheoliadau newydd

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bangor

Canolfan Byw’n Iach Bangor

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Nofio Lôn
 • Sesiwn Nofio Teulu

Mae’r offer canlynol yn y ganolfan:

Offer Ystafell Ffitrwydd

 • Treadmill X3
 • Concept 2 skierg
 • Concept 2 Rower
 • X-Train
 • R-Cycle

Offer Ystafell Bwysau

 • Shoulder press
 • Chest press
 • Power rack + disks + Bar
 • Leg press
 • Dual Multi-Pulley
 • Adjustable incline bench X2
 • Dumbells 2.5kg>25kg

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd / Dosbarth FFitrwydd

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Maent wedi’u cyfyngu i sesiynau 45 munud i sicrhau amser ar gyfer glanhau. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

Dydd Sadwrn

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Archebu Sesiwn Pwll y Nofio:

Rhaid archebu sesiynau yn y pwll nofio ymlaen llaw. Maent wedi’u cyfyngu i sesiynau 45 munud i sicrhau amser ar gyfer glanhau. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Archebu Sesiwn Nofio Lôn

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Archebu Sesiwn Nofio Teulu

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.