Gwybodaeth - Byw'n Iach Bangor

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau, yr amseroedd agor, yr amserlenni a'r rheoliadau newydd

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bangor

Canolfan Byw’n Iach Bangor

Ar y dudalen hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth i’r ganolfan ailagor:

Cyfleusterau
Archebu Sesiwn Ffitrwydd
Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cyfleusterau Ar Gael

 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Nofio Lôn
 • Sesiwn Nofio Teulu
 • Byrddau Plymio

Mae’r offer canlynol yn y ganolfan:

Offer Ystafell Ffitrwydd

 • Treadmill X3
 • Concept 2 skierg
 • Concept 2 Rower
 • X-Train
 • R-Cycle

Offer Ystafell Bwysau

 • Shoulder press
 • Chest press
 • Power rack + disks + Bar
 • Leg press
 • Dual Multi-Pulley
 • Adjustable incline bench X2
 • Dumbells 2.5kg>25kg

 

Archebu Sesiwn Ystafell Ffitrwydd / Dosbarth FFitrwydd

Rhaid archebu sesiynau ystafell ffitrwydd ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

 

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Sadwrn

 

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

 

Archebu Sesiwn Pwll Nofio

Rhaid archebu sesiynau yn y pwll nofio ymlaen llaw. Dewch i’r ganolfan 5 munud cyn i’ch sesiwn ddechrau.

Cyn archebu’ch sesiwn, darllenwch yr Hunan-ddatganiad canlynol

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Mae’r amseroedd canlynol ar gael i’w harchebu bob dydd:

Fedrwch archebu’ch slot amser ymlaen llaw trwy’r system Archebu o Cartref neu dros y ffôn: Archebwch eich Sesiwn Nawr!

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Dydd Sul

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bangor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Bangor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.