Croeso i Byw'n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Darparwyr cyfleusterau nofio, plymio,
chwaraeon a ffitrwydd
yn Nhywyn, Canolbarth Cymru...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Nhywyn...

Hafan
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Nhywyn...

AMSERLEN GWYLIAU HAF

Yn ysotd y gwyliau haf (22/07 - 01/09/19) mi fyddwn yn rhedeg yr amserlen yma: Amserlen Haf 2019 - Bro Dysynni

Cwrs nofio frys 3 diwrnod a chwrs achub bywyd iau 6 wythnos yn rhedeg yn ystod gwyliau'r haf!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar yr amserlen ar gyfer mwy o weithgareddau yn ystod gwyliau'r haf.

Cwrs Brys Nofio ac Cwrs Achub Bywyd Haf 2019
Gwersi Nofio Plant

Mae Byw’n Iach yn cynnig gwersi nofio ar gyfer pob gallu fel rhan o’n gwaith i annog pawb i fyw’n iach.

Rydym yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio Cymru ac rydym yn helpu plant i ennill y sgil bywyd hanfodol hon.

Gwersi Nofio Plant
Seiclo Dan Do

Gyda miwsig trance egnïol a hyfforddwyr brwd i’ch cymell i fynd yn gynt, mae beicio dan do yn ffordd ragorol o gael eich siâp yn ôl.

Ymunwch â'r grŵp cynyddol o feicwyr yma yn Byw'n Iach Bro Dysynni

Seiclo Dan Do
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bro Dysynni Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Mae Byw’n Iach Bro Dysynni yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae gennym ystod eang o ddosbarthiadau sy'n addas i bob gallu a lefel ffitrwydd. Rydym yn cynnig gweithgareddau yn y pwll nofio yn ogystal â dosbarthiadau ffitrwydd yn ein stiwdio.

Mae ein dosbarthiadau Beicio Dan Do yn boblogaidd iawn ac yn sicrhau y gallwch fwynhau'r hobi yn ystod y misoedd oerach neu eich helpu i fod yn fwy ffit ac iachach.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, beiciau a phwysau rhydd.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Stryd Fawr,
Tywyn,
Gwynedd
LL36 9AD
Rhif ffôn:
01654 711763

Cysylltwch â tîm Byw'n Iach Bro Dysynni heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.