Croeso i Byw'n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Darparwyr cyfleusterau nofio, plymio,
chwaraeon a ffitrwydd
yn Nhywyn, Canolbarth Cymru...

Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Nhywyn...

Hafan
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn
Chwilio am Weithgaredd...

Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Nhywyn...

Bydd pob canolfan ar gau o 17:00 ddydd Iau 19/03

Yn sgil datblygiadau diweddar ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, rydym wedi penderfynu i gau canolfannau Byw’n Iach ledled Gwynedd, ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd, o 5pm (17:00) ddydd Iau 19/03, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Bro Dysynni Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Mae Byw’n Iach Bro Dysynni yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae gennym ystod eang o ddosbarthiadau sy'n addas i bob gallu a lefel ffitrwydd. Rydym yn cynnig gweithgareddau yn y pwll nofio yn ogystal â dosbarthiadau ffitrwydd yn ein stiwdio.

Mae ein dosbarthiadau Beicio Dan Do yn boblogaidd iawn ac yn sicrhau y gallwch fwynhau'r hobi yn ystod y misoedd oerach neu eich helpu i fod yn fwy ffit ac iachach.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, beiciau a phwysau rhydd.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Stryd Fawr,
Tywyn,
Gwynedd
LL36 9AD
Rhif ffôn:
01654 711763

Cysylltwch â tîm Byw'n Iach Bro Dysynni heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.