Amserlenni

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Babi Actif

Gweithgareddau Babi Actif AM DDIM 05/02/24 – 31/03/24

Nofio Swigod 0 – 3 oed: Dydd Gwener 10.15-10.45

Chwarae Meddal 0 – 5 oed: Dydd Sadwrn 11.00 – 12.00

Ystafell Ffitrwydd

Diwrnod Amser Gweithgaredd  
Dydd Llun 09:00 - 13:00 Defnydd Cyhoeddus
14:00 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
16:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mawrth 09:00-10:00 Defnydd Cyhoeddus
10:00 - 11:00 NERS
13:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher 09:00-10:00 Defnydd Cyhoeddus
10:00 - 11:00 NERS
11:00 - 14:00 Defnydd Cyhoeddus
15:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau 09:00-11:00 Defnydd Cyhoeddus
13.00-21:00 Defnydd Cyhoeddus
17:00-18:00 NERS
Dydd Gwener 09:00-14:00 Defnydd Cyhoeddus
15:00-19:45 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn 10.00-15:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul 10.00-13.00 Defnydd Cyhoeddus

Ystafell Bwysau

Dydd Amser Gweithgaredd  
Dydd LLun 09:00-11:00 Sesiwn Ystafell Bwysau
11:00-12:00 Sesiwn Hyder yn yr Ystafell Pwysau i Merched **19/02/24-18/03/24**
12:00-21:00 Sesiwn Ystafell Bwysau
Dydd Mawrth 09:00-21.00 Sesiwn Ystafell Bwysau
Dydd Mercher 09:00-21.00 Sesiwn Ystafell Bwysau
Dydd Iau 09:00-21.00 Sesiwn Ystafell Bwysau
Dydd Gwener 09:00-19.45 Sesiwn Ystafell Bwysau
Dydd Sadwrn 10.00-15.00 Sesiwn Ystafell Bwysau
Dydd Sul 10.00-13.00 Sesiwn Ystafell Bwysau

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Dydd Amser Gweithgaredd  
Dydd Llun 10.15-11.00 Ymarfer Cylchol Ysgafn
11:00-12:00 Sesiwn Hyder yn yr Ystafell Pwysau i Merched **19/02/24-18/03/24**
12:30-13:00 Seiclo Dan Do
18:30 - 19:15 Spin Combo
Dydd Mawrth 13.00-13.45 Pilates
13:00 - 13:45 Aerobeg Dŵr
17:30 - 18:15 Seiclo Dan Do
18:30 - 19:15 Ymarefer Cylchol
19:30 - 20:15 Aerobeg Dŵr Twfn
Dydd Mercher 18.00-18.45 Seiclo Dan Do
19.00-19.30 Cyflyru Corff
Dydd Iau 11.15-12.00 Aerobeg Dŵr
14:45- 16:45 Actif Am Oes
17:15 - 18:00 Seiclo Dan Do
19.00-19.45 Pilates
Dydd Gwener 10:00-11:00 Boccia
10.15-11.00 Ymarfer Cylchol Ysgafn
17:15-18:00 Seiclo Dan Do

Nofio

Dydd Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 13.00-14.00 Nofio Cyhoeddus
14.00-15.00 Nofio Am Ddim 60+
15.00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16.15 - 16.45 Gwersi Nofio
17.00-18.00 Hyfforddiant Nofio Iau
18:00 - 18.45 Rookie Achub Bywyd 11-15
19:00 - 20:00 Nofio Lôn
Dydd Mawrth 13.00-13.45 Aerobeg Dwr
13.45-15.45 Nofio Cyhoeddus
16.00-18.00 Gwersi Nofio
18:15 - 19:15 Nofio Lôn
19:30 - 20:15 Acwa Aeobeg Dŵr Dwfn
Dydd Mercher 12.00-15.15 Nofio Cyhoeddus
15:30 - 18:00 Gwersi Nofio
Dydd Iau 09.00-10.00 Nofio Lôn
10.00-11.00 Nofio Cyhoeddus
11.15-12.00 Aerobeg Dwr
13.45-14.45 Nofio Cyhoeddus
14.45-15.45 Nofio i'r Anabl
16.00-17.30 Gwersi Nofio
17:45 - 18:45 Nofio Cyhoeddus
19.00-19.30 Gwers Nofio i Oedolion
19.00-20.00 Nofio Lôn
Dydd Gwener 09.00-10.00 Nofio Lôn
10.15-10.45 Gwersi Nofio Swigod oed 0-3
11.00-15.45 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:30 Gwersi Nofio
18:00-19:00 Inflatable dwr 8-11
Dydd Sadwrn 10.00-11.00 Sesiwn Fflôt i'r Teulu
11.00-13.30 Nofio Cyhoeddus
12:30 - 13:30 Sesiwn Bwm 1:2
13.45-14.45 Nofio Lôn
Dydd Sul 10.00-11.00 Nofio Am Ddim 0-16 oed
11.00-12:00 Sesiwn Fflôt i'r Teulu
12.00-13.00 Nofio Cyhoeddus

Nodyn i atgoffa i ddod 20c gyda chi ar gyfer y loceri.

Gweithgareddau Plant

Dydd Amser Gweithgaredd
Dydd LLun 15.00-16.00 Sesiwn Ffitrwydd 11 - 15 oed
16:00-17:30 Gwersi Gymnasteg
16:15 - 16:45 Gwersi Nofio
17.00-18.00 Hyfforddiant Nofio Iau
Dydd Mawrth 16.00-18.00 Gwersi Nofio
Dydd Mercher 15.30-18.00 Gwersi Nofio
Dydd Iau 16.00-17.30 Gwersi Nofio
Dydd Gwener 10.15-10.45 Nofio Swigod 0-3 oed
16.00-17.30 Gwersi Nofio
18.00-19.00 Inflatable Dwr 8-11
Dydd Sadwrn 10.00-11.00 Sesiwn Fflôt i'r Teulu
11.00-12.00 Chwarae Meddal 0-5 oed
12:30 - 13:30 Bŵm Sesiwn 1:2
Dydd Sul 10.00-11.00 Nofio Am Ddim i rai o dan 16 oed
11:00-12:00 Sesiwn Fflôt i’r Teulu

Gwersi Gymnasteg

Dosbarth 4-6 oed: Dydd Llun, 16:00 – 16:45

Dosbarth 7-8 oed: Dydd Llun, 16:45 – 17:30

Cysylltwch â tîm Byw'n Iach Bro Dysynni heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.