Amseroedd Agor

Amseroedd Agor Byw'n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Gwynedd Council
Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn

Mae’r Canolfan ar Gau

Yn sgil datblygiadau diweddar ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, rydym wedi penderfynu i gau canolfannau Byw’n Iach ledled Gwynedd, ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Amseroedd Agor

Diwrnod Amser
Dydd Llun 09:00 – 21:00
Dydd Mawrth 09:00 – 21:00
Dydd Mercher 09:00 – 21:00
Dydd Iau 09:00 – 21:00
Dydd Gwener 09:00 – 20:00
Dydd Sadwrn 10:00 – 15:00
Dydd Sul 10:00 – 13:00

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.

Cysylltwch â tîm Byw'n Iach Bro Dysynni heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nhywyn, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.