Croeso i Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli

Darparwyr cyfleusterau nofio,
chwaraeon a ffitrwydd
ym Mhwllheli, Gwynedd...

Chwilio am Weithgaredd... Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Dwyfor...
Hafan
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli
Chwilio am Weithgaredd... Chwiliwch am y gweithgaredd, dosbarth neu chwaraeon rydych chi eisiau gymryd rhan ynddynt yn Byw'n Iach Dwyfor...
CLWB NOFIO WEDI CANSOL + AMSERLEN GWYLIAU HAF

Yn ysotd y gwyliau haf (22/07 - 01/09/19) mi fyddwn yn rhedeg yr amserlen yma: Amserlen Haf - Dwyfor

Camp Chwaraeon Plant Haf 2019

Mae'r Camp Chwaraeon yn rhedeg yn ystod gwyliau'r haf, mwynhewch ddiwrnod o hwyl llawn amrywiaeth a chyfle i wneud ffrindiau newydd a datblygu sgiliau.

Camp Chwaraeon Gwyliau Haf 2019
Bwtcamp

Mae’r ymarfer milwraidd hwn yn gymysgedd o ymarferion cardiofasgwlaidd ac ymarferion ymwrthedd (resistance).

Pan fydd y tywydd yn braf, gellir cynnal y dosbarth hwn ar draeth Pwllheli.

Mwy am Bwtcamp
Seiclo Dan Do

Mae dosbarth seiclo dan do yn un o’r goreuon am losgi calorïau! Bydd y dosbarth beicio grwp dan do yn eich helpu i ddod yn ffit yn gyflym, gan fynd â’ch ffitrwydd i’r lefel nesaf.

Seiclo Dan Do
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.

Ynghylch a Byw’n Iach Dwyfor

Mae Byw’n Iach Dwyfor yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae nofio yn rhan bwysig o be rydym yn cynnig. Efo Pwll Nofio 25metr, Pwll Nofio Bach a Llithren Ddŵr am hwyl. Rydym yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion.

Rydym yn cynnig ystod wych o ddosbarthiadau ffitrwydd hefyd. Pob un wedi'i gynllunio i'ch helpu i gadw'n heini ac yn iach. Mae gennym rywbeth ar gyfer pob gallu, o'r rhai sydd eisiau gwaith dwys, i'r rhai sydd eisiau colli ychydig o bwysau.

Hefyd mae gennym Ystafell Ffitrwydd efo amrywiaeth of peirannau ffitrwydd Pulse, beiciau a phwysau rhydd.

Ymweld a'r Ganolfan

Cyfeiriad:
Heol Hamdden,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 5PF
Rhif ffôn:
01758 613437

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.