Gymnasteg Rhiant a Phlentyn

Gwynedd Council
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Gymnasteg Rhiant a Phlentyn

Sesiwn newydd ar gyfer plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad.

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu.

Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill.

Mae’r sesiynau hyn yn creu cyfle i rieni a phlant archwilio gwahanol weithgareddau gymnasteg gyda’i gilydd. Datblygu eu ‘Gymnastics ABC’s’

 • Sgiliau gweithredu (Action skills)
 • Balans (Balance)
 • Cydlynu (Coordination) 

Gweithredu

 • O redeg yn y fan a’r lle i sbrintio a igam-ogamu o amgylch rhwystrau
 • Neidio ymhell ac uchel
 • Hopian a sgipio
 • Sgiliau gwrando, gwneud gweithredoedd ar orchymyn
 • Rowlio a theithio ymlaen, yn ôl ac i’r ochr.

Balans

 • Sgiliau glanio
 • Sgiliau uwch i lawr
 • Datblygiad cryfder trwy gyfarth pwysau
 • Archwilio gwahanol bwyntiau cydbwysedd
 • Neidio

Cydlynu

 • Defnyddio offer llaw
 • Taflu a dal
 • Rholio a chasglu
 • Symud y corff mewn gwahanol ffyrdd
 • Arfer targed

Gydag arweiniad Hyfforddwr Gymnasteg Prydain a chefnogaeth ac anogaeth eu rhieni, gall gymnastwyr ifanc ymchwilio i fyd llythrennedd corfforol a gwella eu sgiliau symud.

Mae gweithgareddau llythrennedd corfforol a chydlynu llygad llaw yn croesi drosodd i sawl camp. Gall gymnasteg fod yn sylfaen i lawer o chwaraeon ffynnu arno.

Gall datblygu hanfodion craidd gymnasteg ddarparu troedle rhagorol i unrhyw berson ifanc ddatblygu’n egin athletwr.

Sesiwn 45 munud · £5.50

Cofiwch archebu eich sesiwn ymlaen llaw cyn i chi ddod!

Sesiynau:

[table “9” not found /]
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.