Amserlenni 2021

Gwynedd Council
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Amserlen Hanner Tymor Hydref 2021

Cliciwch Yma am Amserlen Hanner Tymor Hydref 2021:YMA

Mynediad am ddim i Ddosbarthiadau Ffitrwydd y brif raglen ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed.

*amserlen Ystafell Ffitrwydd, Ystafell Bwysau, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Nofio, Gymnasteg fel yr arfer. Gweler y tabs isod am yr amserlen yma.

Ystafell Ffitrwydd

*Ar gau i’r cyhoedd

Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 06:30-10:00 Defnydd Cyhoeddus
10:00 - 11:00 *NERS
13:00 - 14:00 *NERS
14:00 - 20:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mawrth 06:30 - 10:30 Defnydd Cyhoeddus
10:00 - 11:00 *NERS
11:30 - 14:00 Defnydd Cyhoeddus
15:00-20:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher 06:30 - 10:00 Defnydd Cyhoeddus
10:00-11:00 *NERS
11:00-20:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau 06:30 - 09:30 Defnydd Cyhoeddus
14:00 - 15:00 *NERS
15:00 - 20:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener 06:30 - 10:00 Defnydd Cyhoeddus
13:00 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
15:30 - 16:30 * Sesiwn 11-15 oed
16:30-19:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn 08:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd
Dydd Sul 08:00 - 13:00 Ystafell Ffitrwydd

Ystafell Bwysau

Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 06:30-07:30 Ystafell Bwysau
07:30-08:30 Ystafell Bwysau
08:30 - 09:30 Ystafell Bwysau
09:30-10:30 Ystafell Bwysau
10:30-11:30 Ystafell Bwysau
11:30-12:30 Ystafell Bwysau
12:30-13:30 Ystafell Bwysau
13:30-14:30 Ystafell Bwysau
14:30-15:30 Ystafell Bwysau
15:30-16:30 Ystafell Bwysau
16:30-17:30 Ystafell Bwysau
17:30-18:30 Ystafell Bwysau
18:30-19:30 Ystafell Bwysau
19:30-20:00 Ystafell Bwysau
Dydd Mawrth 06:30-07:30 Ystafell Bwysau
07:30-08:30 Ystafell Bwysau
08:30 - 09:30 Ystafell Bwysau
09:30-10:30 Ystafell Bwysau
10:30-11:30 Ystafell Bwysau
11:30-12:30 Ystafell Bwysau
12:30-13:30 Ystafell Bwysau
13:30-14:30 Ystafell Bwysau
14:30-15:30 Ystafell Bwysau
15:30-16:30 Ystafell Bwysau
16:30-17:30 Ystafell Bwysau
17:30-18:30 Ystafell Bwysau
18:30-19:30 Ystafell Bwysau
19:30-20:00 Ystafell Bwysau
Dydd Mercher 06:30-07:30 Ystafell Bwysau
07:30-08:30 Ystafell Bwysau
08:30 - 09:30 Ystafell Bwysau
09:30-10:30 Ystafell Bwysau
10:30-11:30 Ystafell Bwysau
11:30-12:30 Ystafell Bwysau
12:30-13:30 Ystafell Bwysau
13:30-14:30 Ystafell Bwysau
14:30-15:30 Ystafell Bwysau
15:30-16:30 Ystafell Bwysau
16:30-17:30 Ystafell Bwysau
17:30-18:30 Ystafell Bwysau
18:30-19:30 Ystafell Bwysau
19:30-20:00 Ystafell Bwysau
Dydd Iau 06:30-07:30 Ystafell Bwysau
07:30-08:30 Ystafell Bwysau
08:30 - 09:30 Ystafell Bwysau
09:30-10:30 Ystafell Bwysau
10:30-11:30 Ystafell Bwysau
11:30-12:30 Ystafell Bwysau
12:30-13:30 Ystafell Bwysau
13:30-14:30 Ystafell Bwysau
14:30-15:30 Ystafell Bwysau
15:30-16:30 Ystafell Bwysau
16:30-17:30 Ystafell Bwysau
17:30-18:30 Ystafell Bwysau
18:30-19:30 Ystafell Bwysau
19:30-20:00 Ystafell Bwysau
Dydd Gwener 06:30-07:30 Ystafell Bwysau
07:30-08:30 Ystafell Bwysau
08:30 - 09:30 Ystafell Bwysau
09:30-10:30 Ystafell Bwysau
10:30-11:30 Ystafell Bwysau
11:30-12:30 Ystafell Bwysau
12:30-13:30 Ystafell Bwysau
13:30-14:30 Ystafell Bwysau
14:30-15:30 Ystafell Bwysau
15:30-16:30 Ystafell Bwysau
16:30-17:30 Ystafell Bwysau
17:30-18:30 Ystafell Bwysau
18:30-19:00 Ystafell Bwysau
Dydd Sadwrn 08:00 - 09:00 Ystafell Bwysau
09:00-10:00 Ystafell Bwysau
10:00-11:00 Ystafell Bwysau
11:00-12:00 Ystafell Bwysau
12:00-13:00 Ystafell Bwysau
Dydd Sul 08:00 - 09:00 Ystafell Bwysau
09:00-10:00 Ystafell Bwysau
10:00-11:00 Ystafell Bwysau
11:00-12:00 Ystafell Bwysau
12:00-13:00 Ystafell Bwysau

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Rhaid bwcio i wneud y Cwrs Ffitrwydd 6 wythnos

Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 09:15-09:45 Cyflyru'r Corff
12.00 – 12.45 Aerobics Dŵr
14.30-15.30 *Prosiect Garddio Dwyfor
18:00-18-45 Pump FX
Dydd Mawrth 09:15-09:45 Effaith Metabolig
13.00-14.30 *Men’s Sheds
17:45-18:15 Fitball
18:15-18:45 HIIT
19:00-20:00 *Cwrs Ffitrwydd 6 Wythnos
Dydd Mercher 06:45-07:15 HIIT
18:15-18:45 Cyflyru Cylchol
Dydd Iau 06:45-07:15 Bwtcamp
09:30-10:30 *Cwrs Ffitrwydd 6 Wythnos
11.30-12.45 *Pilates
18:15-18-45 HIIT
Dydd Gwener 06:45-07:15 HIIT
18:15-18:45 Cyflyru Cylchol

*Sessiynau Actif Am Oes

Nofio

Mae pwll bach wedi cau bob nos Llun – Gwener am 17.30 – 18.00

*Hanner pwll

***Pwll wedi cau

Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 07:00-09:00 Nofio Cyhoeddus
10:45-11:45 Nofio Anabl
12:00-12:45 Aerobics Dŵr
12:00-13:00 *Nofio Cyhoeddus
15:00-16:00 Nofio Cyhoeddus
18:30-19:30 *Nofio Cyhoeddus
Dydd Mawrth 07:00-09:00 Nofio Cyhoeddus
12:00-13:00 Nofio Cyhoeddus
15:00-16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30-20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mercher 07:00-09:00 Nofio Cyhoeddus
12:00-13:00 Nofio Am Ddim 60+
15:00-16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30-20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Iau 07:00-07:45 Nofio Cyhoeddus
15:00-16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30-19:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Gwener 07:00-09:00 Nofio Cyhoeddus
12:00-12:30 Nofio Cyhoeddus
12:00-12:45 *Nofio Cyhoeddus
12:00 - 12:30 Nofio Swigod
15:00-16:00 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 19:00 Clwb Nofio Plant
(sydd wedi pasio ton 6 ac i fyny)
Dydd Sadwrn 08:00-13:00 Nofio Cyhoeddus
09:30-10:00 ***Gwers Nofio Pwll Bach
Dydd Sul 08:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus

Gweithgareddau Plant

*Gwersi Nofio – DD yn unig

***Rhaid cael gwahoddiad clwb i fynychu

Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 16:00 - 17:30 *Gwersi Nofio 1, 4 oed
Dydd Mawrth 16:00 - 17:30 Gwersi Nofio 1, 4 oed
Dydd Mercher 16:00 - 17:30 *Gwersi Nofio 1, 4 oed
Dydd Iau 16:00 - 17:30 *Gwersi Nofio 1, 4 oed
Dydd Gwener 12:00-12:30 Gwers Nofio Rhiant a Plentyn
Dydd Sadwrn 09:30 - 10:00 *Gwers Nofio Rhiant a Plentyn, 2.5 - 4 oed

Gymnasteg

Rhaglen Gymnasteg

Sesiwn Rhiant a Phlentyn newydd ar gael yn Byw’n Iach Dwyfor nawr!

Dydd Iau 14:00 – 14:45

Gweithio gyda’ch plentyn i helpu gwella a datblygu eu gweithredoedd, cydbwysedd a chydlynu! Helpwch nhw baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gymnasteg neu chwaraeon eraill!

Sesiwn 45 munud · £5.50 · i plant 3-4 oed efo 1 rhiant/gwarcheidwad

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.