Amseroedd Agor

Oriau Agor ar gyfer
Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli

Amseroedd Agor
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Mae’r Canolfan ar Gau

Yn sgil datblygiadau diweddar ac mewn ymgynghoriad â Chyngor Gwynedd, rydym wedi penderfynu i gau canolfannau Byw’n Iach ledled Gwynedd, ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Amseroedd Agor

Diwrnod Amser
Dydd Llun 07:30 – 21:00
Dydd Mawrth 07:30 – 21:00
Dydd Mercher 06:30 – 22:00
Dydd Iau 06:30 – 22:00
Dydd Gwener 06:30 – 20:00
Dydd Sadwrn 09:00 – 16:00
Dydd Sul 10:00 – 15:00

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.