Amseroedd Agor

Oriau Agor ar gyfer
Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli

Amseroedd Agor
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Amseroedd Agor

Diwrnod Amser
Dydd Llun 07:30 – 21:00
Dydd Mawrth 07:30 – 21:00
Dydd Mercher 07:30 – 22:00
Dydd Iau 07:30 – 22:00
Dydd Gwener 07:30 – 20:00
Dydd Sadwrn 09:00 – 16:00
Dydd Sul 10:00 – 15:00

Mae’r amseroedd hyn yn debygol o newid ar Wyliau Cyhoeddus.
Mae’r newidiadau yna ar gael yma:

Dyddiad Amser
Gŵyl y Banc Awst – 26/08/19 10:00 – 14:00
Diwrnod Nadolig – 25/12/19 AR GAU
Gŵyl San Steffan – 26/12/19 AR GAU
Dydd Calan – 01/01/20 AR GAU

Noder, nid yw’r oriau agor hyn yn gwarantu y bydd yr holl gyfleusterau ar gael yn ystod yr oriau agor hyn.

Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw... Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.