Darganfod Ffrindiau Oes Mewn Chwe Wythnos o Ffitrwydd!

Gwynedd Council
Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli

Eleni mae Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli wedi gweld llwyddiant aruthrol yn eu cwrs ffitrwydd 6 wythnos. Ar ddechrau’r daith yma, dechreuodd y dosbarth gyda llond llaw o bobl nad oedd y bobl yn adnabod ei gilydd, a phawb yn ddistaw a dihyder, ond yn wythnosol fe gododd unigolion hyder a swildod ei gilydd yn wythnosol a ffurfwyr grŵp cymdeithasol newydd!

Mae eu sesiynau yn cynnwys nifer o weithgareddau gwahanol yn wythnosol, o sesiynau HIIT i circuit. Pam mae’r tywydd yn sych, mae rhai o’r sesiynau yn cael eu cynnal ar lan y môr sydd yn ychwanegu at frwdfrydedd yr unigolion.

Yn rhan o’r cwrs mae pob unigolyn yn derbyn pecyn ar ddechrau’r chwe wythnos. Dyma becyn sydd yn cynnwys tabl er mwyn cofnodi bwyd, awgrymiadau ar bethau i fwyta. Fe ddechreuodd unigolion sydd yn rhan o’r cwrs ddechrau cymdeithasu drwy drafod pethau gwahanol roeddent yn ei fwyta a rhannu ryseitiau. Fel rhan o’r cwrs, nid oes rhaid i’r unigolyn gofnodi beth maent yn bwyta na chadw at restr bwyta, mae’r cwrs mor ben agored ac y mynnai. Yn ogystal, mae siart pwysau. Ar ddechrau’r cwrs mae’r unigolion yn pwyso a mesur eu cyrff ac yna eto ar ddiwedd y 6 wythnos yn ail adrodd y broses. Gallent wneud hyn mor gyfrinachol ac y maent yn dymuno gyda’r hyfforddwraig.

Dywed rhai o’r merched bod y sesiynau bron fel 1:1 wrth i Ffion Ferris, sydd yn eu hyfforddi, fod mor bersonol gyda phob un yn unigol, wrth ddod i adnabod eu patrymau ymarfer corff, a hoffai rhai o ferched y cwrs estyn eu barn o ddweud bod y dosbarthiadau hefyd yn gymaint o hwyl bod tro.

Fe gychwynnodd yr ochr gymdeithasol drwy greu grŵp WhatApp er mwyn cysylltu gyda’i gilydd. Drwy siarad ar y cyfryngau cymdeithasol, fe roedd unigolion yn annog ei gilydd i gadw’n heini a chefnogi ei gilydd i barhau gyda’r ymarfer corff.

Gan fod yr unigolion yn mwynhau’r cwrs cymaint, fe benderfynodd y merched i barhau gyda’r ymarfer corff y neu amser sbâr. Yn aml, mae rhai o’r merched yn cyfarfod i fynd i loncian am 6:30 y bore, ac yn trefnu teithiau cerdded. Bydd rhai o’r merched yn cerdded fyny Garn Fadryn ar brynhawn Sul yn fuan. Yn ogystal, mae’r merched yn trefnu digwyddiadau allan o weithgareddau ymarfer corff hefyd, fel mynd am bryd o fwyd i fwytai lleol y dref gan gynnwys yr hyfforddwraig yn yr holl hwyl! Dywed un o’r mynychwyr “mae’n help ar bob lefel, nid ymarfer corff yn unig”.

Mae mynychwyr y cwrs yn hoff iawn o allu cyrraedd awyrgylch mor gadarnhaol i wneud ymarfer corff bob wythnos, a hynny drwy’r Gymraeg. Amrywiai oed yr unigolion sydd yn mynychu o 30 oed hyd at 70 ac mae’r hyfforddwyr yn barod i annog unrhyw un ar lefel ffitrwydd boed yn ddechreuwyr neu rywun sydd yn gyfarwydd gyda’r dosbarthiadau yn barod.

Mae’r sesiynau poblogaidd yma yn cael eu cynnal ar nos Fawrth rhwng 19:00 a 20:00, a rhwng 10:00 – 11:00 ar foreau dydd Iau. Croeso i unrhyw un

Yn ôl i blog
Cysylltwch â thîm Byw'n Iach Dwyfor heddiw...

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein cyfleusterau yn Nwyfor, pecynnau aelodaeth neu unrhyw beth arall yr ydym yn gynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw.